tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Ny operationsmetod prövas i Stockholm

Av Mats Holmström 2015-06-24
Vid operationen sätter glaukomkirurgen in ett sex millimeter långt rör i ögat, via ett snitt i hornhinnan.
En ny operationsmetod som minskar mängden vätska i ögat och därmed stabiliserar ögontrycket provas nu på S:t Eriks Ögonsjukhus. Med hjälp av ett rör som placeras i ögat kan glaukompatienter behålla synen och slippa ögondroppar.

Glaukom, eller grön starr som det tidigare kallades, är en folksjukdom. Runt 400 000 personer i Sverige beräknas ha sjukdomen och runt 200 000 av dem är odiagnostiserade.

 – Med den här operationsmetoden skulle vi kunna underlätta livet för någonstans mellan 10 och 20 procent av patienterna, säger överläkare Mario Economou vid S:t Eriks Ögonsjukhus, som för två veckor sedan utförde de fem första operationerna i Norden.

Rör dränerar ögat

Vid operationen sätter glaukomkirurgen in ett sex millimeter långt rör i ögat, via ett snitt i hornhinnan. Den ena änden av röret placeras under bindvävshinnan och den andra änden i ögats främre kammare.

 – Röret dränerar vätskan från ögats insida till dess utsida. Vätskan tas sedan upp av ögats ytliga kärl och går ut i kroppen. Patienten märker inte alls av röret, förklarar Mario Economou.

Höjt tryck kan orsaka blindhet

Hos en person med ett friskt öga kan kroppen själv balansera mellan tillflöde av vätska och dränering, så att ögat hela tiden har ett stabilt och bra tryck. Hos en glaukompatient har ögat antingen ett för stort tillflöde av vätska eller ett dåligt dränage. Resultatet blir ett förhöjt tryck mot synnerven, vilket gradvis ger sämre syn. Till slut blir patienten blind, om glaukomet inte behandlas.

 – De allra flesta glaukompatienter får droppar som de använder för att få ett stabilt ögontryck. Många patienter kan behöva droppa så mycket som tio gånger per dag, berättar Mario Economou.

Underlättar patientens liv

Med den nya operationsmetoden kan patienterna slippa droppar samtidigt som de behåller den syn de hade vid operationstillfället.

 – Det går inte att bota glaukom och vi kan inte heller läka den skada som sjukdomen redan har gjort, men det går att förhindra förloppet, samtidigt som vi underlättar livet för de opererade patienterna. När de slipper dropparna får de ett friare liv. Dessutom kan det bli en billigare behandlingsmetod.

 – Vi vet också att så många som 30 procent av våra patienter har svårt att följa sin ordination, för att de till exempel glömmer dropparna. Det problemet kommer vi bort ifrån med den här operationen.

 – Med den nya tekniken tar ingreppet kortare tid och har potentiellt färre komplikationer jämfört med de traditionella trycksänkande metoderna.

Första operationerna i Norden

Den här typen av operation har tidigare gjorts med framgång i till exempel England och Belgien, samt av amerikanska kirurger från Bascom Palmer Eye Institute, men den är helt ny i Norden. Operationen är ett litet, relativt komplikationsfritt ingrepp som görs i lokalbedövning.

 – Det har nu gått två veckor. Alla fem patienter som genomgick operationen är helt besvärsfria, har ett normalt ögontryck och ser lika bra som innan operationen.

Ett par av patienterna gjorde sin glaukomoperation samtidigt som de opererade gråstarr. De patienterna har nu bättre syn, tack vare gråstarrsingreppet.

Utvärdering

Operationerna ska nu utvärderas ytterligare.

 – I september ska vi operera fem nya patienter. Om även det resultatet är lyckat hoppas jag att vi inom en snar framtid kommer göra den här typen av operationer på en mer regelbunden basis, avslutar Mario Economou.