tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Ny forskning ska stoppa aggressiva cancerceller

Av Marene Landström 2014-10-01
Marene Landström med sin forskargrupp. Foto: Andres Nilsson, Umeå Universitet
Tillväxtfaktorn Transforming growth beta (TGFß) spelar en viktig roll vid tumörtillväxt hos flera olika cancerformer. Det har Marene Landström, professor i patologi vid Umeå Universitet, och hennes forskargrupp fokuserat på. Målet med projektet är utveckla framtida, nya cancerläkemedel som specifikt hämmar cancercellers invasivitet och förmåga att sprida sig samt att studera potentiellt nya prediktiva biomarkörer för aggressiv cancer.

Projektet sjösattes på allvar i början av året med anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Forskargruppen hade då testat olika potentiellt nya cancerläkemedel på laboratoriet, som visat sig kunna hämma den signalkedja som gör prostatacancer, lungcancer och bröstcancer aggressiva.

– Ja, grunden i projektet är att vi kommit fram till metoder att stoppa de signalvägar som triggar igång förloppet där cancerceller sprider sig i kroppen och där TGFß spelar stor roll. Det vi visat är att cancerspecifika enzymer ”kidnappar” vissa komponenter i signalkedjan vilket i förlängningen gör att cancercellerna sprider sig och det är då som cancern blir livshotande.

TGFß har här dubbla roller, dvs. gör att friska hudceller inte förökar sig medan cancerceller omvandlar sig och blir bindvävsliknande samt invasiva, förklarar Marene Landström. Vi har också fynd som kan leda till att vi kan utveckla nya biomarkörer för aggressiv cancer.

”Det ser mycket lovande ut”

Forskargruppen har växt snabbt, från fyra forskare i det inledande skedet till det nuvarande teamet av totalt 16 personer, bestående av doktorander, postdocs och forskare.

förutsättningarna är minst sagt optimala och vi ser verkligen fram emot vår fortsatta forskning och dess resultat

– I KAW-projektet, som pågår under fem år, där jag själv är PI, finns också professor och överläkare Anders Bergh, Patologi, samt professor Thomas Borén, Medicinsk kemi och biofysik, från Umeå universitet, samt professor Carl-Henrik Heldin, Ludwig Institutet för Cancerforskning och professor Ulf Landegren, Molekylärmedicin, Uppsala Universitet med i ansökan, berättar Marene Landström och fortsätter:

– Vi har fått ett fantastiskt stöd från KAW och vi tror på ett nytt läkemedel i framtiden, något som givetvis tar tid. Vi har dock redan genomfört djurförsök i flera omgångar och det ser mycket lovande ut. Här återstår fler steg, exempelvis med flera olika djur, och nästa steg är sedan en klinisk prövning. Vi söker också efter förbättrade biomarkörer för att tidigt upptäcka aggressiv cancer.

Biobank och vävnadssamlingar i Umeå

Vid Umeå universitet finns unika och värdefulla resurser som är till stor hjälp för Marene och hennes medarbetares forskning. Bland annat finns en stor vävnadssamling, uppbyggt av cancerforskarna Börje Ljungberg, Richard Palmqvist, Anders Widmark och Göran Roos, att tillgå samt även ”Biobanken Norr” där en rad blodprover samlats som stöd till olika forskningsprojekt.

– Ja, förutsättningarna är optimala och vi ser verkligen fram emot vår fortsatta forskning och dess resultat, konstaterar Marene Landström som kom i kontakt med en forskargrupp redan under sin läkarutbildning och hon är nu professor i patologi sedan 2010.

– Jag har ett starkt driv att förstå de bakomliggande orsakerna till cancer och att bidra till förbättringar, inte minst för att jag haft anhöriga som drabbats. Det är inte lätt eftersom det är ett komplicerat område, men man måste försöka, avslutar hon.