tumblr hit tracking tool

Kunskap

Nutrition gör skillnad i cancervården

Av Daniel Franz 2014-01-31
Eva Södergren, produkchef parenteral nutrition på Fresenius Kabi
Många cancerpatienter tappar mycket i vikt och hur mycket det rör sig om beror på tumörens placering, stadium och typ av cancerbehandling. Genom att uppmärksamma nutritionen och förebygga viknedgång kan både livskvaliteten och effekten av behandlingen förbättras avsevärt, menar Eva Södergren, produktchef för parenteral nutrition på Fresenius Kabi.

Viktförlust och undernäring hos cancerpatienter kan ha en rad olika orsaker. Kakexi, som kan orsaka bland annat nedsatt muskelstyrka, utmattning och anorexi, är vanligt och brukar ge en viktförlust på minst 5 procent under 12 månader eller mindre.

Andra orsaker är minskat födointag som en direkt följd av sjukdomen, tex om man har svårt att svälja, och nedsatt aptit på grund av biverkningar av kemoterapi och behandling.

– Eftersom detta är konsekvenser och biverkningar som är svåra att göra någonting åt, så är det framförallt själva undernäringen man kan behandla och inte minst förebygga genom nutritionsinsatser, förklarar Eva Södergren.
Plan för näringsbehandling

Det som behövs men som i många fall inte förekommer idag, är att man direkt vid cancerdiagnos, förutom planläggning för onkologisk behandling, parallellt också gör en motsvarande plan för nutritionen.

– Ja, och denna bör innehålla screening och bedömning av nutritionsstatus i ett tidigt skede, varpå näringsbehandling utifrån nutritionsmål sätts in vid behov. Detta innebär individuelltanpassad kost ofta i kombination med kosttillägg och även i i många fall avancerad näringsbehandling i form av enteral och parenteral nutrition.

Anpassad parenteral nutrition i kombination med andra näringsinsatser har i patientundersökningar också visat sig förbättra livskvaliteten hos cancerpatienter under behandling. En viktig fråga då ca. 50 procent av funktionsvärdet för har visats bestämmas av viktförlust och nutritionsintag.

Idag är situationen många gånger att man accepterar att cancerpatienten går ner i vikt, vilket är något som jag tycker att man bör se över

Stabiliserad vikt ger bättre resultat

– Det stämmer. Genom att exempelvis få parenteral näring under natten som stöd har patienter vittnat om en känsla av lättnad och trygghet med att nutritionsbehoven tillgodosetts. Detta upplevs alltså ge en direkt positiv effekt på livskvaliteten, men även på kroppsvikt, energi, styrka och aktivitet, konstaterar Eva Södergren och avslutar:

– Idag är situationen många gånger att man accepterar att cancerpatienten går ner i vikt, vilket är något som jag tycker att man bör se över. Tesen att man bör svälta för att inte ge tumören näring stämmer inte. Huvudmålet med att sätta in en nutritionsplan i ett tidigt skede är att stabilsera patientens vikt och därmed ge en bra förutsättning för att uppnå bra resultat av övrig behandling.