tumblr hit tracking tool

Ledarskap

Norrlands universitetssjukhus får riksansvar för svåra nervskador

Av Mats Holmström 2015-06-08
Som första klinik i norra regionen har hand- och plastikkirurgin vid Norrlands universitetssjukhus fått Socialstyrelsens uppdrag att behandla plexus brachialisskador som rikssjukvård.

Skador på plexus brachialis, armens nervfläta som sträcker sig från ryggmärg till axel, är de mest omfattande nervskador en människa kan drabbas av utanför hjärna och ryggmärg. Att Socialstyrelsen nu ger Nus det prestigefyllda ansvaret för vården av dessa patienter är ett erkännande av handkirurgins höga kvalitet i Umeå.

Rikssjukvård handlar om att säkerställa hög kvalitet i behandling, forskning och utveckling. I det här fallet fördelas uppdraget på två sjukhus, Norrlands universitetssjukhus och Södersjukhuset i Stockholm. Tillsammans ska de ansvara för vården av alla patienter med denna typ av skador i Sverige.

Skadorna på nervflätan påverkar både känsel och rörelseförmåga i skuldra och arm. Funktionsnedsättningarna kan bli omfattande och smärtan livslång. Patienterna utgörs i princip av två olika kategorier. Hos vuxna uppstår skadan av våld med stor kraft – till exempel vid en trafikolycka – hos barn som slitskada efter en besvärlig förlossning.

Handkirurgernas mål är att så långt det går återställa funktionen i skuldra och armbåge och förbättra rörelseförmåga och känsel. På hand- och plastikkirurgiska kliniken behandlas patienterna med nervrekonstruktion.

Behandlingen kräver stor skicklighet. Umeås handkirurger har övat upp sina färdigheter genom att utöver regionens patienter också flitigt operera patienter i Skåne och Norge.

Nervrekonstruktion innebär att de skadade nervändarna skarvas med ett flertal nervtransplantat, vanligen från patientens ben. Eftersom tillgången på sådana transplantat är begränsad behövs alternativa metoder. Enheten i Umeå har gjort omfattande studier för att kunna använda syntetiska nervimplantat i kombination med vuxna stamceller.

De har också visat att resultaten blir bättre om patienten opereras tidigt och man kan minska den nervcellsdöd som sker efter en skada. Kunskapen har bidragit till att förändra synsättet både nationellt och internationellt när det gäller tidpunkten för operation.

Umeå har också satsat stort på att utveckla magnetröntgen, MRI, för att med större säkerhet bedöma skadornas omfattning och läge. Diagnostiken har också fastställt den känslighet som krävs för att säkerställa vilka av de barn som fötts med skador som måste opereras tidigt.