tumblr hit tracking tool

Ledarskap

Neurologin en framtidsspecialitet

Av Joel Olsson 2013-12-04
EFNS är den största allmänna neurologkongressen i Europa och har runt 5 000 deltagare. I september är EFNS i Stockholm. En av deltagarna är professor Sten Fredrikson som anser att neurologin är ett område med framtiden för sig.

Det är första gången Stockholm står som värd för en så här stor neurologisk kongress.

Kongressen är allmän och täcker de stora sjukdomsgrupperna som till exempel epilepsi, de- mens, huvudvärk, mus- kelsjukdomar, Parkin- son, MS och stroke, säger Sten Fredrikson som är professor vid Karolinska Institutet och även lokal chairman i EFNS.

Sten Fredriksons eget fokus är MS-forskning, vilket enligt honom är ett område där det förekom- mer stor aktivitet, både i Sverige och utomlands.

- På 90-talet kom den första MS-bromsmedi- cinen, vilket skapade ett större intresse för MS-sjukdomen. Nu finns sex olika bromsmedici- ner i Sverige och säkert lika många till är på gång inom de närmsta åren. Så möjligheten för nya bromsmediciner är det som skapat ett stort intresse.

Jag tror att det är en framtidsspecialitet. Många sjukdomar i hjärnan och nervsystemet vet vi inte så mycket om än, men säkert kommer en stor kunskapsutveckling ske under de närmaste åren.

Det har kommit ett flertal mediciner som inneburit en avsevärd förbättring av patien- ternas livskvalitet.
Sten Fredrikson berättar att en av de stora utmaningarna man nu står inför handlar om att se till att rätt medicin ges till rätt patient.

- Som med alla medici- ner och alla sjukdomar så passar inte alla medi- ciner för alla personer. Numera prövar man sig fram, säger Sten Fredrikson.

Han berättar att Sverige står sig väl interna- tionellt när det gäller MS-forskningen, trots att det är ett litet land. Det finns dock problem.

- Tillgången på neurolo- ger och tillgängligheten för patienter måste för- bättras. På många håll i landet är det svårt att nå fram till en neurolog.

Dessutom är många av de svenska neurolo- gerna nära pension.
- Inom Svenska Neuro- logföreningen försöker vi intressera unga kollegor för neurologin.

Jag tror att det är en framtidsspecialitet. Många sjukdomar i hjärnan och nervsystemet vet vi inte så mycket om än, men säkert kommer en stor kunskapsutveckling ske under de närmaste åren. Jag tror att neurologi kommer att bli en spännande verksamhet.