tumblr hit tracking tool

Kunskap

Nekas vård trots ny lag

Av Mats Holmström 2014-05-05
För ett år sedan trädde lagen i kraft som innebär att papperslösa har laglig rätt till vård. Enligt en sammanställning av Röda Korset är kunskapen om lagen inom vården dålig.

Enligt Röda Korset har den bristande kunskapen inneburit att nästan var tionde papperslös som det senaste året sökt hjälp på Röda Korsets vårdförmedlingar har nekats vård.

Tillgången till vård har dock förbättrats avsevärt sedan lagen trädde i kraft. Antalet papperslösa patienter som söker sig till Röda Korsets vårdförmedling i Stockholm och Rosengrenska/Röda Korsets mottagning för vård för papperslösa i Göteborg under det senaste året har minskat stadigt, konstaterar man på Röda Korset.

– Lagen har gett en tydlig effekt, allt fler får vård. Tyvärr kan vi också konstatera att det finns mycket kvar att göra för att alla som har rätt till vård ska få den, kommenterar Eva Hall, chef på Röda Korsets vårdenhet.

En sammanställning för perioden 1 juli 2013 till 31 maj 2014 gjord av Röda Korsets två vårdmottagningar för papperslösa visar att många vårdgivare inte känner till vilka rättigheter till vård lag 2013:407 ger papperslösa. Bland annat är det vanligt att vårdgivare debiterar eller ger information om fullpris istället för det subventionerade priset.

Det finns ofta ingen förståelse för att det inte går att bevisa med dokument att man är papperslös

Flera vårdgivare nekar papperslösa patienter vård eller tror inte på dem när de uppger sig vara papperslösa. De kräver någon form av bevis för att ge vård till subventionerat pris.

– Det uppstår ett läge där en papperslös måste ha papper på att vara papperslös. Det finns ofta ingen förståelse för att det inte går att bevisa med dokument att man är papperslös, konstaterar Sandra Dolietis, på Röda Korsets vårdförmedling i Stockholm.

Röda Korset anser att de papperslösa själva bör få bättre kunskaper om sina rättigheter, men framför allt måste vårdpersonalen få mer kunskap och information om hur de ska ta emot papperslösa patienter.