tumblr hit tracking tool

Näringsliv

När är det rimligt att betala för läkemedel?

Av Mats Holmström 2013-10-01
Hur ska ansvaret för läkemedelskostnaderna fördelas mellan individ och samhälle? I dag står individen för omkring en fjärdedel av kostnaderna för receptförskrivna läkemedel.

Samtidigt är principerna för vilka läkemedel som ska subventioneras oklara, med olika beslut i olika landsting. Hur kan vi skapa enhetliga och tydliga principer för besluten om subventionering? Och var ska gränsen gå mellan det offentliga och det individuella betalningsansvaret i framtiden?

I en ny forskningsrapport från SNS har professor Per Carlsson och fil. dr Gustav Tinghög vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings universitet tagit fram ett förslag på ramverk för att bedöma i vilka fall egenfinansiering kan vara rimlig. Ramverket har testats på åtta läkemedel eller läkemedelsnära produkter. Rapporten är en delstudie från SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel.

För att kommentera rapporten deltar bland annat Barbro Westerholm, riksdagsledamot och Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd.

Måndagen den 7 oktober kl. 10:30-12:30 på SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering från 10:15. Efter mötet serveras en lunchmacka. Mötet börjar kl. 10:30.