tumblr hit tracking tool

Utrustning

Minska infektionsrisken vid operation

Av Daniel Franz 2014-05-14
Enligt data från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ligger andelen patienter som drabbas av vårdrelaterade infektioner på runt nio procent sedan 2009. Inte minst kostnaderna för postoperativa infektioner kan bli väldigt omfattande och dessutom skapa mycket lidande för patienten, vilket gör förbehandling och hygienåtgärder innan operation oerhört viktiga, konstaterar Hans Wallén, produktchef för desinfektion på Fresenius Kabi.

För att förebygga just infektioner i samband med operation tillhandahåller Fresenius Kabi tvättsvampen Descutan för förbehandling innan operation. Descutan är ett läkemedel som innehåller 4 procent klorhexidintvål i en fördoserad svamp.

– Ja, vi rekommenderar att patienterna helkroppstvättar sig med svampen 3 gånger innan operationen vilket kraftigt reducerar hudens egna bakterier innan, under och även efter operationen. Descutan är ett fördoserat läkemedel som är endosförpackat för att ge en smidig och hygienisk lösning för såväl patienter som vårdpersonal, berättar Hans Wallén.

Mekanisk rengöring

Descutan-svampen har funnits på marknaden sedan 80-talet och förbehandlingen med tre dubbelduschar innan operation är också vanlig bland sjukhusen men proceduren kan också se olika ut beroende på vilka lokala rutiner som tillämpas.

Vad vi upplever är att våra rekommendationer följs av många sjukhus och i princip är standard men också att detta ibland endast är fallet vid infektionskänslig kirurgi

– Det stämmer. Produkten har utvecklats en hel del genom åren och finns bland annat i olika förpackningsformat och även som shampoo. Svampen för helkroppstvätt är en optimal lösning genom att den ger en mekanisk rengöring som avlägsnar mer bakterier och som ger rätt dosering varje gång. Man skyddar också såret även under läkningen, berättar Hans Wallén och fortsätter:

– Vad vi upplever är att våra rekommendationer följs av många sjukhus och i princip är standard men också att detta ibland endast är fallet vid infektionskänslig kirurgi. Vi vill dock framhålla att den här bör genomföras inför alla typer av operationer.

Varför tror du att det inte alltid är så idag?

– Svårt att säga men något vi hör ibland är att läkemedelskostnaderna är i fokus, men vi försöker då förklara produktens pris i sitt sammanhang och vad den alternativa kostnaden kan bli om patienten drabbas av en postoperativ infektion.

– Vad vi också förklarar är att det inte handlar om en svamp med tvål utan om ett läkemedel. Det är den bakteriedödande effekten som förebygger infektionerna, och det är på sikt en stor besparing för landstingen, oavsett typ av operation. Därför hoppas vi att det redan utbredda användandet av den här förbehandlingen kommer att öka ännu mer, samtidigt som de postoperativa infektionerna inom vården minskar, säger Hans Wallén.