tumblr hit tracking tool

Utrustning

Maximerad glukoskontroll gör skillnaden

Av Mikael Widlund 2014-01-13
Bayer med den första portabla blodsockermätaren från 60-talet går i ett samarbete ihop med Medtronic.
All diabetesbehandling handlar om att uppnå en så god glukoskontroll som möjligt. Detta glöms bort ibland, anser man på Bayer och Medtronic, som tillsammans tagit fram ett unikt helhetssystem där insulinpumpen är integrerad med såväl en klassisk glukosmätare som en enhet som mäter förändringarna i kroppens glukosnivåer i realtid.

Den nya ISO-standarden för glukosmätare som trädde i kraft tidigare i år innebär att feltoleransen minskar från plus/minus 20 procent till 15 procent, en gräns som dessutom gäller även vid egenkontroll av människor som lever med diabetes. Mycket tuffare krav.

– Ja, och det innebär en stor skillnad jämfört med den gamla standarden från 2003. Det är givetvis bra att de här nya kraven kommit eftersom det ökar just noggrannheten i mätningarna och därmed också patientsäkerheten. På Bayer har vi genom åren byggt upp ett nytt system för blodglukostester medan man hos Medtronic utvecklat insulinpumpsidan. Det är dessa delar som nu förenats, konstaterar Mikael Widlund, Sverigechef inom området Diabetes Care hos Bayer, och fortsätter:

Systemet efterliknar kroppens eget

– Idag törs vi påstå att vi ensamma om ett unikt helhetssystem där insulinpumpen integreras med en kontinuerlig glukosmätare som registrerar alla förändringar som sker, och en blodglukosmätare som klarar plus/minus10 procent.

Grundtanken med Medtronics och Bayers integrerade system var att bygga ett system som efterliknar kroppens eget och därmed leverera insulin på ett så säkert sätt som möjligt genom att förändringar i glukosnivån mäts kontinuerligt vilket säkerställer att mängden insulin som tillförs under dagen blir rätt.

Den från Medtronic kontinuerliga mätaren, CGM, kalibreras trådlöst med Contour NEXT LINK blodglukosmätare och all data samlas och bearbetas i insulinpumpsenheten för att ge diabetespatienten detaljerad information som den behöver. Tack vare att grunden i systemet, blodglukosvärden från Contour, har så hög noggrannhet, ökar hela systemets tillförlitlighet. Detta är viktigt då insulinpumpens inbyggda dator behöver tillförlitlig data eftersom pumpen sedan ska kunna ge patienten förslag på insulinmängd.

Ligger man som diabetiker på ett mycket lågt glukosvärde kan det vara ödesdigert att tillföra fel mängd insulin. Detta system gör att risken för felaktiga beslut minimeras

Stänger av insulinet vid behov

– Ja, tillsammans har vi byggt om både hårdvaran och mjukvaran och skapat ett system med mycket bra precision. Precisionen är oerhört viktig. Ligger man exempelvis som diabetiker på ett mycket lågt glukosvärde kan det vara ödesdigert att tillföra fel mängd insulin. Detta system gör att risken för felaktiga beslut minimeras, förklarar Josef Smeds, Sverigechef inom Diabetes hos Medtronic.

För att ytterligare minska riskerna har Medtronic byggt in en funktion i systemet, LGS (Låg Glukos Stopp), som innebär att när glukosvärdet är på väg ner under en säker nivå så stänger funktionen av insulintillförseln för att sedan starta upp igen när glukosnivån stiger.

Vikten av ett tillförlitligt system

Bayers och Medtronics system bygger på att människor som lever med diabetes och använder insulinpump ska kunna lita på den information systemet ger i det dagliga livet för att uppnå så god blodglukoskontroll som möjligt.

– Det är välbelagt att ju bättre kontroll en patient lyckats uppnå desto mindre är risken för komplikationer som tyvärr kan uppkomma efter ett antal år med sjukdomen, såsom nervskador och kärlkomplikationer, konstaterar Mikael Widlund och Josef Smeds.