tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Lättillgänglig information om läkemedel

Av Thomas Ehrengren 2014-06-12
Lisa Holmberg, affärsområdeschef farmaci på Health Solutions
Tillgång till kvalitetssäkrad information kring förskrivna läkemedel är lika viktigt för patienten som information i realtid om patienten är för sjukvårdaren. Detta konstaterande, i kombination med att apoteksmarknaden avreglerades för några år sedan, resulterade i att Health Solutions startade sitt tredje affärsområde farmaci.

– Affärsområdet farmaci startade som ett eget bolag 2009 och fusionerades med Health Solutions för cirka två år sedan. Anledningen till att bolaget startades var mycket riktigt att apoteksmonopolet avvecklades 2010, vilket öppnade en helt ny marknad som tidigare hade varit låst, berättar Martin Svensson, som var med och startade bolaget 2009 och nu är VD på Health Solutions.

– Vi grep en del av den nya marknaden, det vill säga informationshanteringen och de råd som man ger till patienterna och apoteken angående läkemedlen. Denna del av marknaden var tidigare centrerad till en enda aktör, fortsätter han.

Rådgivnings- och kunskapstjänst

Genom affärsområdet farmaci, med kontor i Uppsala, vill Health Solutions göra en samhällsinsats och bidra med en rådgivnings- och kunskapstjänst gentemot apoteken, men också läkemedelsbolagen som onekligen har det yttersta ansvaret för läkemedlen de marknadsför.

Det här innebär att legitimerad personal finns tillgänglig på kontoret i Uppsala, för att svara på läkemedelsfrågor från både allmänhet och professionen. Därmed utgör de ett informationsstöd för såväl apoteken som vårdpersonal samt givetvis för patienten.

– Som läkemedelsanvändare kan det exempelvis handla om att man har glömt de råd man fick på apoteket vid uthämtning av medicinen eller att man glömt insulinet utanför kylen, allt möjligt kan alltså dyka upp. Tjänsten innebär vi stöttar läkemedelsbolag att ge en ännu bättre service och produktinformation om sina läkemedel.

– Eftersom läkemedelsbolagen är våra uppdragsgivare så fungerar det så att när den som hämtat ut medicinen och sedan slår numret till läkemedelsbolagets kundtjänst så hamnar de hos oss, förklarar Lisa Holmberg, affärsområdeschef farmaci, och utvecklar:

– Tillsammans med våra uppdragsgivare gör vi löpande estimeringar över mängden inkommande ärenden och har här rätt kompetens i form av utbildad personal och redskap för att kunna hjälpa till vid alla inkommande frågor.

Uppsalakontoret har alltså en reaktiv funktion och fungerar som en del av helheten i Health Solutions totala erbjudande med tre affärsområden. Det vill säga förutom farmaci även ursprungsområdet beslutsstöd, där bolaget sedan 2001 erbjuder återkoppling och statistik i realtid för olika diagnoser inom vården, och adherence med kontor i Luleå, där teamet erbjuder diagnosspecifika stödprogram för patienternas läkemedelsbehandling.

Vad gäller framtiden så kommer det att till stor del handla om att integrera våra olika affärsområden samt att hitta nya tjänster och produkter för att underlätta effektivisering av svensk sjukvård

Integrerade affärsområden

Farmaci är det senast tillkomna affärsområdet hos Health Solution och utvecklingen har varit bra, enligt VD Martin Svensson.

– Ja, idag har vi nio läkemedelsbolag som uppdragsgivare, det har växt efter hand och det är full fart med mycket ärenden. Vad gäller framtiden så kommer det att till stor del handla om att integrera våra olika affärsområden samt att hitta nya tjänster och produkter för att underlätta effektivisering av svensk sjukvård. Vi har nya idéer hela tiden och enkelhet mot kunden är ett ledord, konstaterar han.