tumblr hit tracking tool

Kunskap

Lång tradition inom parenteral nutrition

Av Daniel Franz 2013-10-16
Patienter som har behov av parenteral nutrition finns inom intensivvården eller kirurgin
Hos de patienter där näringen inte kan tas upp av mag-tarmsystemet utan måste tillföras intravenöst, kommer området parenteral nutrition (PN) in. Här har Fresenius Kabi en lång tradition, med egen produktion och utveckling i Uppsala som skapat flera lyckosamma lanseringar genom åren.

Medan enteral nutrition som exempelvis näringsdrycker började slå igenom på allvar i Sverige i slutet på 90-talet så har parenteral nutrition varit etablerat område med egen utveckling och produktion under flera årtionden.

Foto: Eva Södergren, produktchef parenteral nutrition hos Fresenius Kabi

- Det stämmer. Faktum att vi nyligen firande 50-årsjubileum, eftersom professor Arvid Wretlind och hans team i början av 60-talet tog fram den första fungerande fettemulsionen, berättar Eva Södergren, produktchef parenteral nutrition hos Fresenius Kabi, och förklarar vidare:

– De näringslösningar som ges via blodet innehåller en blandning av aminosyror, glukos och just fett, vilket innebär att detta var ett stort genombrott för oss.

Flera behovskombinationer

Parenteral nutrition tillförs blodet via en central eller perifer ven och kan tillföras som tilläggsnutrition eller så kallad total parenteral nutrition. Fresenius Kabi erbjuder en heltäckande produktportfölj inom området, bestående av tillsatslösningar, trekammarpåsar, aminosyralösningar, fettemulsioner och diverse tillbehör.

förutom enkelheten så innebar lanseringen av trekammarspåsarna en rejäl hållbarhets- och miljövinst

De patienter som har behov av parenteral nutrition finns inom intensivvården eller kirurgin. Det kan också handla om människor som behöver behandlingen även i hemmet. Utöver detta finns samma spann av olika behovskombinationer hos patienterna som i fallet enteral nutrition och i många fall sker också behandling med båda metoderna.

Trekammarpåsarnas intåg

Fresenius Kabi lanserade år 2000 också de revolutionerande så kallade trekammarspåsarna i plast, vilket innebar ett smidigare alternativ till de tidigare glasflaskorna som lösningarna för infusionsterapi tidigare levererades i.

– Ja, och förutom enkelheten så innebar lanseringen av trekammarspåsarna en rejäl hållbarhets- och miljövinst. Det var definitivt en milstolpe inom mitt område, konstaterar Eva Södergren.