tumblr hit tracking tool

Klinisk forskning

Kvalificerat stöd vid klinisk forskning

Av 2014-05-26
CRS erbjuder stöd och support vid kliniska prövningar
CRS, Clinical Research Support, tillhör FoU-enheten vid Universitetssjukhuset i Örebro. Syftet med verksamheten är att genom kvalificerad support underlätta genomförandet av kliniska prövningar inom hela Örebro Läns Landsting.

Det var i samband med att Regionsjukhuset i Örebro blev Universitetssjukhus som man beslöt om satsningen på klinisk forskning. Det fanns ett tydligt behov  av en separat avdelning som kunde koordinera och stötta denna och 2003 startade Clinical Research Support (CRS) upp sin verksamhet på sjukhuset.

– Vi ställde oss frågan hur man ska göra för att stötta den kliniska forskningen inom primärvården och på sjukhusen och kom fram till att vi måste hjälpas åt, berättar Eva Norgren Holst, avdelninschef CRS, som också konstaterar att det på alla Universitetssjukhus finns liknande avdelningar men att det unika med CRS är att supportverksamheten drivs helt och hållet i landstingets regi, medan det vanliga annars är kombinationen landsting och universitet.

– Det är bra med samlad kompetens som kan ge stöd och support. Vi kan hjälpa till med delar av, eller hela kliniska prövningar. All sjukvård har blivit slimmad och det är svårt för klinikerna att hinna genomföra prövningar själva. Vi har läkare, projektledare, studiekoordinatorer och forskningssköterskor och kan erbjuda bra lokaler och även mikromiljöer där olika projekt sammanstrålar, fortsätter hon.

CRS erbjuder support både internt inom Örebro läns landsting samt externt till den medicinska industrin och hjälper till med allt från utformning av studieprotokoll till patientbesök. De tjänster som CRS kan erbjuda omfattar större och mindre uppdrag inom områdena ansökningar, protokoll, rapport & CRF, monitorering & audit, studieuppbyggnad & koordinering, kostnadsberäkningar & avtal, information & utbildning och site-management.

Vårdcentral för kliniska prövningar

För att medverka till att öka antalet kliniska prövningar inom primärvården startade CRS prövningsvårdcentralen CRS PRIM-Site 2006. Här finns ett eget prövningsteam som består av primärvårdsläkare och forskningssjuksköterskor.

Helene Samuelsson är projektledare för CRS PRIM-site och berättar:

– CRS PRIM-site innebär att det är möjligt att genomföra prövningar snabbt och kvalitativt och man kan inkludera ett stort antal och rätt antal patienter. Prövningsteamet kommer till oss efter sitt ordinarie arbete. Deras arbete består bl.a. i att inkludera nya studiedeltagare. Prövningsteamet ser det som ett komplement till sitt ordinarie arbete men också som ett extrajobb.

– Man tränar att se med andra ögon och tar med sig erfarenheterna till sin dagliga verksamhet. CRS har också ett callcenter för att kunna telefonscreena patienter som svarar på annonser eller utskick, och för att ge telefonrådgivning till studiepatienter.

Det är ett bra samarbete med många fördelar, inte minst organisatoriskt, och det krävs att man är flexibel och tillhandahåller skräddarsydda prövningar och bra logistik. Det är resurskrävande men utvecklande

Trenden har vänt

– På CRS finns en bred erfarenhet och kunskap av att arbeta med olika typer av kliniska prövningar och forskningsprojekt. Den samlade kompetens som finns på CRS är en viktig ingrediens i forskningsarbetet på USÖ och borgar för att studierna genomförs på rätt sätt och med kvalitet.

Denna höga nivå är till gagn både för våra interna och externa samarbetspartners, konstaterar Per Thunberg, verksamhetschef på FoU-enheten, och fortsätter:

– Det är ett bra samarbete med många fördelar, inte minst organisatoriskt, och det krävs att man är flexibel och tillhandahåller skräddarsydda prövningar och bra logistik. Det är resurskrävande men utvecklande.

På CRS upplever man att den fallande trenden gällande antalet kliniska prövningar som genomförs i Sverige och Norden är på väg att vända i positiv riktning.

– Ja, det är känslan och vi uppmuntrar verkligen till samverkan inom Sverige och Norden. Vi måste ta vara på den nya, positiva trenden, avslutar Eva Norgren Holst.