tumblr hit tracking tool

Samhälle

Kultur ska rehabilitera smärtpatienter

Av Mats Holmström 2015-06-23
Kulturen erkänns allt oftare betydelse inom andra sektorer – det är samarbetet mellan Danderyds sjukhus och Stockholms läns landstings kulturförvaltning ett bevis på. Smärtpatienter på Danderyds sjukhus har fått pröva kultur som rehabiliteringsform i två studier.

Kropp och sinnen hänger ihop hos oss människor och på samma sätt behöver sjukvården ta in fler aspekter än de rent medicinska. Kulturella upplevelser kan bidra till hälsa, bot eller lindring och Kultur på recept är därför en idé som vi bör utveckla, säger sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink, som deltar i Danderyds sjukhus seminarium i Amedalen den 29 juni kl 15.00-16.00 i Bryggarsalen på Strand Hotell, Strandgatan 34 Visby.

Smärtrehabiliteringen på Danderyds sjukhus, Karolinska Huddinge och Stockholms läns landstings kulturförvaltning har tillsammans genomfört två pilotstudier där smärtpatienter både har fått ta del av och själva medverkat i kulturella aktiviteter. Hur livskvaliteten för dessa patienter har påverkats kommer att presenteras av de projektansvariga under seminariet.

 – Rehabilitering med Kultur på recept ger nya redskap och möjligheter för patienter med långvarig smärta, intygar docent Monika Löfgren, Karolinska Institutet och Smärtrehabiliteringen Danderyds sjukhus.

Tillsammans med överläkaren och hjärnforskaren Anna Maria Weingarten kommer professor emeritus Töres Theorell att tala om hur hjärnan påverkas av kultur och hur våra sinnen samspelar med hälsa.

 – Det är viktigt att vi genom studier som dessa verkligen kan visa på kulturens positiva effekter för människor, säger Eva Bergquist som är förvaltningschef på Stockholms läns landstings kulturförvaltning.