tumblr hit tracking tool

Utrustning

Kontroll på insulinintaget

Av Joel Olsson 2013-12-11
DiaSecure
Charles Ruben fick en idé om hur han lättare skulle kunna hålla koll på sin diabetes under sitt kringflackande liv där han ofta glömde att ta med sig kanyler och insulinpenna. Resultatet, DiaSecure, används i dag av insulinbehandlade personer med diabetes världen över.

Charles är civilingenjör och har forskat inom lipidkemi. I slutet på 80-talet sålde han in en uppfinning till livsmedelsindustrin.

– Uppfinningen handlade om att minimera  oxidering av  fettbaserade produkter i livsmedelsproduktion vilket togs emot med öppna armar av industrin. Sedan dess har mitt konsultbolag Lipidica haft en rad uppdrag hos stora företag världen över.

Klappade på kavajfickan

Det här har förstås inneburit mycket resande och en hel del stress genom åren och Charles, som är insulinbehandlad typ 2-diabetiker sedan ett antal år tillbaka, fick helt enkelt problem med att hålla koll på sitt insulinintag.

– Ja, det var ett antal gånger man stod och klappade på  kavajfickan och våndades inför att skynda tillbaks till hotellet för att hämta insulinet. Det var på så sätt idén föddes i april 2010, berättar Charles.

Det här är också för många ett sätt som inte bara förenklar att hålla koll på det dagsaktuella insulinintaget utan även det s.k. HbA1c-värdet, dvs. glukosvärdet över en sexveckorsperiod

Upfinningen, DiaSecure, var alltså något Charles själv behövde ha för få ordning på sin egen självbehandling. En plastbehållare där man separerar använda och nya kanyler i varsitt fack, ett fack för tabletter samt clipsfäste för insulinpennan. Allt i ett-behållaren kan också fästas i t.ex. bältet. Det faktum att kanylerna flyttar från facket med nya till gamla vartefter dagen går, innebär en enkel metod att hålla reda på att man tagit de doser insulin man ska under dagen och att man alltid har sitt insulin och sina tabletter nära till hands.

Koll på insulinintaget

– Det  här är också för många ett sätt som inte bara förenklar att hålla koll på det dagsaktuella insulinintaget utan även det s.k. HbA1c-värdet, dvs. glukosvärdet över en sexveckorsperiod. Framförallt är det en hjälp till ett smidigare sätt att leva som insulinberoende diabetiker och det krävs inte att man släpar runt på tunga väskor.

Charles Ruben både bekostade och skötte hela produktutvecklingen i egen regi och intresset visade sig vara stort. Produkten säljs idag i ett 30-tal länder och har blivit stor i t.ex. Holland, Norge, Tyskland, England och USA. Dels kan diabetiker få produkten via respektive lands hemsida, men också exempelvis på apoteksmarknaden.

Behovet finns

– Ja, efter en noggrann och för all del kostsam produktutveckling har det gått väldigt fort, det är tydligt att behovet för ett sådant här hjälpmedel fanns bland människor världen över som lever med diabetes. På marknader som i USA så fungerar det faktiskt som ett självspelande piano försäljningsmässigt, både på apoteken och via direktförsäljning, konstaterar Charles som i samarbete med Bayer också har spritt produkten bra i Sverige.

– Det stämmer. Det har dock gått lite trögare just på apoteksmarknaden här, jämfört med andra länder. Produkten finns men hittas inte i samma utsträckning av apotekets kunder. Så där har vi lite kvar att göra men att efterfrågan finns råder det inget tvivel om.