tumblr hit tracking tool
Kommunikation - central för patientsäkerheten :: NOLLVISION.SE Patientsäkerhet och Nyheter om Svensk Sjukvård

  Kommunikation - central för patientsäkerheten

  I framtiden ska bättre kommunikation göra att behandling och sjukvård flyter smidigare. Framför allt ska kontakten mellan patient och sjukvårdare stärkas. Richard Cook är professor i patientsäkerhet och menar att ett kollektivt arbete bidrar till att många överflödiga steg kommer kunna elimineras.
  PUBLICERAT 2013-08-10

  Richard Cooks forskning utgår från nära studier inom sjukvårdssystemet. Hur patienter tas emot, tas omhand och hur vårdplatser är konstruerade och planerade. Enligt honom kan systemet absolut effektiviseras till något mer än det är idag.

   – De svårigheter vi ser i sjukvården idag är inte kopplade till de enskilda handlingarna från professionella sjukvårdare, utan snarare problemen att binda ihop de separata instanserna till en sammanhängande kedja. Det som förbättrar patientsäkerheten och kvaliteten för varje enskild individ. Det betyder att alla aktiviteter måste samordnas och effektiviseras och att de överflödiga mellanstegen måste elimineras. Sjukvård är kommunikation och vice versa, säger Richard Cook.

  Richard menar också att sjukvårdssystemet är uppdelat kring små öar av redskap. Isolerade öar som existerar separat och fungerar alldeles utmärkt i sig själv. Men det drabbar patienten och dess familj i långa loppet eftersom helheten inte är tillräckligt ihoplänkad och försvårar patientens väg till de olika instanserna.

  – Och där kan förvirring uppstå. Detta gäller varje aktivitet som är förknippad med sjukvårdssystemet, inte bara på sjukhus och mottagningar. Patienten måste ingå i ett sammansatt mönster som gör att den inte tappas bort på resan mellan de så kallade öarna. Just för att du ska få rätt behandling, hamna på rätt ställe, få en klar förståelse för vad som är fel på dig och i förlängningen vad som ska göras när du väl kommer till rätt avdelning, säger Richard Cook.

  – Detta ger också sjukvårdspersonalen en förståelse för vad nästa steg ska vara, för att vården ska passa just dig som patient.

  God och säker vård förutsätter att nå en bättre kommunikation mellan vårdare och patient. Detta är bra eftersom mycket av arbetet på en akutmottagning inte går åt till vård, utan går åt till att försöka ta reda på vad som pågår hos patienten. Det är också svårt för patienter att tala om allt det viktiga för personal och sjukvårdare eftersom de ofta är skadade och inte fullt medvetet tillstånd.

  – Därför är en av lösningarna att skaffa förmågan att lösa patientens framtid, att beskriva, planera, informera och förbereda patienten för det som behövs. Den teknologiska informationen är väldigt viktig här, den är limmet för att kunna länka ihop alla sjukvårdsprocesser, säger Richard Cook.

  Mats Holmström

  Journalist

  googleplus
  linkedin
  tumblr
  rss
  pinterest
  mail
  comments powered by Disqus