tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Kliniskt basår för sjuksköterskor

Av Mats Holmström 2014-10-30
Nyexaminerade sjuksköterskor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer från mars nästa år att få en tryggare arbetsstart. Då startar nämligen ett kliniskt basår som ger dem en ordentlig introduktion till det praktiska omvårdnadsarbetet. 

Bakom initiativet till det kliniska basåret står Anne Skånberg, senior advisor inom HR-frågor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

– Jag hoppas att det här ska få sjuksköterskorna att känna att vi satsar på dem och stärker dem i deras yrkesroll. De ska känna sig ännu mer förberedda och redo att axla rollen som ledare i sjukvården. Även om de har en hög kompetens redan när de examineras så vet vi att det kan kännas tryggt att få en introduktion till det kliniska arbetet, säger hon. 

Med start i mars 2015 kommer alltså Sahlgrenska Universitetssjukhuset att låta alla nyexaminerade sjuksköterskor, med max 3-4 månaders erfarenhet, gå ett kliniskt basår. Det innebär att sjuksköterskorna får ett år av klinisk träning vilket innebär praktisk övning av omvårdnadsarbetet. Detta samtidigt som de arbetar som sjuksköterskor. Första ansökningstillfället är i slutet av 2014. 

– Det här ger sjuksköterskorna en chans att träna på de kliniska momenten i omvårdnadsarbetet och att vara arbetsledare på kvällar och helger. Att vara ledare för omvårdnaden är ju en viktig del av sjuksköterskans arbete, säger Anne Skånberg. 

Man beräknar att cirka 100-150 sjuksköterskor ska gå basåret varje år, vilket ska starta en gång i mars och en gång i september. Basåret kommer att vara uppdelat i två perioder: sex månader inom en kirurgisk specialitet och sex månader inom en medicinsk specialitet. 

Fakta: Det kliniska basåret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att starta som ett tvåårigt projekt som ska utvärderas löpande. Därefter är tanken att det ska bli standard för nyexaminerade sjuksköterskor, som saknar ordentlig tidigare erfarenhet av vårdarbete.