tumblr hit tracking tool

Klinisk forskning

Kliniska prövningar på länsnivå

Av Joel Olsson 2013-12-04
Kliniken får en spinoff-effekt genom att man arbetar med klinisk prövning så smittar det arbetssättet av sig på den övriga verksamhet med en fördjupad inblick i arbetat.
När onkologavdelningen vid Länssjukhuset Sundsvall/Härnösand blev en egen klinik för ca 10 år sedan hade man ambitionen att ha en avdelning för klinisk prövning. Kliniken utför kliniska studier på såväl nya mediciner som strålbehandling och radiofarmaka.

-Tre forskningssjuksköterskor jobbar heltid med den kliniska testningen och vi har för tillfället ungefär 20 aktiva tester och ungefär lika många i uppföljningsstadiet, säger Lena Carlsson, överläkare och verksamhetschef på onkologen.

På kliniken går alla läkare och sjuksköterskor GCP-utbildning (Good Clinical Practice), en förutsättning för att kunna delta i kliniska prövningar. De tre forskningssjuksköterskorna och läkare på kliniken har han om studierna lokalt men de är oftast en del i en multicenterstudie, ofta med en universitetsklinik som huvudprövare.

Prövnings centrana är oftast spridda över hela landet och i vissa fall över flera länder. Detta är inte minst viktigt när det gäller cancerbehandling eftersom cancer är en sjukdom med mycket stor mängd varianter.

De olika uppdragen är en mix av undersökningar initierade av läkemedelsföretag, genomgående prövning av nya läkemedel och akademiskt initierade (prövarinitierade) projekt. I senare fallen handlar det mestadels om att prova nya idéer gällande behandlingsmetoder eller ny användning av redan etablerad apparatur på strålbehandlingssidan.

Den kliniska prövningen ligger någonstans i gränslandet mellan forskning och sjukvård.
- Vi står med ett ben i varje del, säger Lena Carlsson, vilket är stor fördel inte bara för oss själva utan även för patienterna.

Kliniken får en spinoff-effekt genom att man arbetar med klinisk prövning så smittar det arbetssättet av sig på den övriga verksamhet med en fördjupad inblick i arbetat.

-För patienterna innebär det att de får ta del av en kvalitetssäkrad behandling i forskningens framkant, menar Lena Carlsson.