tumblr hit tracking tool

Kunskap

Kampen mot VRI

Av Mats Holmström 2014-06-11
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör nu tillsammans med sexton landsting och regioner en kraftsamling för att minska de vårdrelaterade infektionerna (VRI).

Ursprunget till kraftsamlingen är enligt SKL att nästan var tionde sjukhussäng upptas av en patient med vårdrelaterad infektion idag. Förutom stort lidande för patienter så belastas sjukvården med ca 750 000 extra vårddagar till en kostnad av 6.5 miljarder kronor årligen, konstaterar.

– Vi presenterar nu en ny utvecklad modell för att bekämpa ett av de största hoten mot patientsäkerheten i svensk hälso- och sjukvård, kommenterar Håkan Sörman, vd SKL.

Det var redan 2008 som landsting och regioner, i samarbete med SKL, tog ett initiativ till nationell satsning för ökad patientsäkerhet. Då startade också de så kallade punktprevalens-mätningarna. Två gånger per år har förekomsten av vårdrelaterade infektioner, samt följsamheten till så kallade basala hygienrutiner och klädregler, mätts på landets alla sjukhus.

Kan vi minska infektionerna med 30 procent så betyder det en minskning med 225 000 vårddygn, och frigjorda resurser värda över två miljarder kronor

De första åren sjönk infektionerna märkbart, men därefter har minskningen i stort sett uteblivit för att stanna på cirka nio procent, konstaterar man hos SKL.

– Vi vill nu att sjukvården ska ta ett steg till. Kan vi minska infektionerna med 30 procent så betyder det en minskning med 225 000 vårddygn, och frigjorda resurser värda över två miljarder kronor, säger Håkan Sörman.

Enligt SKL kan landsting som lyckats ha uppemot femtio procent färre vårdrelaterade infektioner jämfört med de mindre framgångsrika. En omfattande studie av vad som skiljer de framgångsrika från de mindre framgångsrika har lett fram till åtta framgångsfaktorer som presenteras i rapporten ”Vårdrelaterade infektioner – Framgångsfaktorer som förebygger”.