tumblr hit tracking tool

Näringsliv

Inga fler franchiseapotek

Av Mats Holmström 2013-11-15
Idag meddelar Apoteket att man inte tecknar några nya avtal med franchisetagare. Successivt kommer man att ta över befintliga franchiseapotek.

Utmaningen för Apoteket är att på en komplex marknad ha en effektiv verksamhet i flera driftformer, meddelar man. Detta gör att man nu fokuserar på att driva apotek i egen regi.

– Framåt ser vi behov av att koncentrera oss på en driftsform. Vi kommer att fullfölja våra avtal och tillsammans med varje franchisetagare diskutera en ordnad övergång, kommenterar Eva Fernvall, kommunikationsdirektör i Apoteket.

Övertagandet kommer att ske vart efter avtalen löper ut under de närmaste åren. Apoteket har haft franchisedrift sedan år 2010 och driver för närvarande 21 franchiseapotek.