tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Socialstyrelsen: "Informationen måste fram vid varje tillfälle"

Av Mats Holmström 2014-03-04
Infomaterialet om vaccinationer delas ofta ut till nyblivna föräldrar
De allra flesta svenskar tackar ja till de vaccinationer som erbjuds inom det nationella vaccinationsprogrammet.  Det myndigheter och landsting kan göra är att tillhandahålla så bra information och fakta som möjligt vid varje möjligt tillfälle. Det konstaterar Agneta Holmström, enhetschef Smittskydd på Socialstyrelsen.

– Socialstyrelsen kommunicerar om vaccinationer på flera olika sätt, exempelvis med hjälp av informationsmaterial om de nationella vaccinationsprogrammen, genom rekommendationer och information om årliga influensavaccinationer och genom att svara på frågor från vårdpersonal, allmänhet och media, berättar Agneta Holmström.

Syftet är främst att stödja landstingen och kommunerna i deras arbete med att erbjuda och informera om vaccinationer, inom barnhälsovård, elevhälsa, mödravård och primärvård, men också att ge underlag för föräldrar och allmänhet att fatta ett beslut om att vaccinera sig eller inte.

Delas ut till nyblivna föräldrar

Informationen tas i regel fram i samverkan med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten och innehåller fakta om sjukdomarna, om vaccinerna, om hur vaccinationerna går till och om allt det som både hälso- och sjukvårdspersonal och allmänhet/föräldrar bör veta om biverkningar och förväntade reaktioner efter vaccinationer.

– Informationsmaterialet om de nationella vaccinationsprogrammen finns att ladda ner från Socialstyrelsens webbplats och en del kan också beställas från Socialstyrelsen som tryckta produkter. Materialet delas ofta ut till nyblivna föräldrar vid BVC, men hur det används kan skilja sig åt mellan olika BVC och landsting, konstaterar Agneta Holmström, och fortsätter:

Alla som ska fatta ett beslut för egen del eller för sitt barns räkning, behöver bli bemötta med respekt och få svar på de frågor eller funderingar de har

Alltid ett individuellt val

– Att förebygga en sjukdom med hjälp av vaccination är alltid ett individuellt val. Alla som ska fatta ett beslut för egen del eller för sitt barns räkning, behöver bli bemötta med respekt och få svar på de frågor eller funderingar de har. Exempelvis är mötet mellan föräldrarna och barnsjuksköterskan på barnavårdscentralen (BVC) väldigt viktigt och vi vet att föräldrar känner ett mycket stort förtroende för BVC och den information de får där. De allra flesta i Sverige tackar också ja till de vaccinationer som erbjuds inom det nationella vaccinationsprogrammet. 

Det är enligt Agneta Holmström också nödvändigt att myndigheter och landsting samarbetar om att göra all den kunskap som finns tillgänglig via exempelvis sina webbplatser och andra digitala kanaler, så att informationen är lätt att hitta när den behövs.

– Allt det här görs redan och det pågår en ständig utveckling för att möta de behov av information som finns, säger Agneta Holmström.