tumblr hit tracking tool

Klinisk forskning

Hur stor roll spelar valet av narkosmedel?

Av Mats Enlund 2013-12-04
Propofol (intravenöst sömnmedel) och sömnmedel som patienten andas in har olika effekter på immunförsvaret. Sedan påverkas även DNA på olika sätt beroende på vilket preparat man använder. Slutligen handlar det om hur tumörernas försvar påverkas då blodförsörjningen försämras när tumörerna växer. Här har det börjat komma data som återigen visar skillnader mellan olika sömnmedel, förklarar Mats Enlund
Kan valet av anestesimedel inverka på överlevnaden efter kirurgi för cancer i bröst, tjock- eller ändtarm? Djurstudier tyder på det och nyligen startade en omfattande, klinisk studie i ämnet. Initiativtagare är Centrum för klinisk forskning (CKF) i Västerås och dess föreståndare Mats Enlund.

– De studier som vi tagit del av i ämnet baseras till största delen på djurdata. Den kontrollerade, kliniska multicenterstudie som startar upp nu har projektnamnet CAN – Cancer och anestesi och kommer att skapa en fördjupning och ökad, mer detaljerad förståelse.

Jag har själv bevakat ämnet under flera år vid det här laget och sökt finansiering för det här projektet som nu är registrerat och påbörjat, berättar Mats Enlund, docent och föreståndare på CKF.

På CKF bedriver man av tradition forskning ur ett patientnära perspektiv, dvs. i direktkontakt med patienten i form av läkemedels- och terapistudier inom bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar. Vad gäller studierna om val av narkosmedel vid cancerkirurgi hoppas man nu på ett rejält genombrott.

Tre tänkbara mekanismer

– Ja, det är en mycket aktuell fråga om ryggmärgs- eller annan bedövning är att föredra samt inte minst valet av sömnmedel som man kompletterar narkosen med. Här finns tre tänkbara mekanismer vid cancerkirurgi, när det gäller frågan om sömnmedlens roll:

Sömnmedel för inhalation som exempelvis sevofluran, som har pro-inflammatoriska egenskaper, kan ha en mer ogynnsam effekt än propofol som verkar såväl antiinflammatoriskt och som även har anti-oxidativ effekt

– Propofol (intravenöst sömnmedel) och sömnmedel som patienten andas in har olika effekter på immunförsvaret. Sedan påverkas även DNA på olika sätt beroende på vilket preparat man använder. Slutligen handlar det om hur tumörernas försvar påverkas då blodförsörjningen försämras när tumörerna växer. Här har det börjat komma data som återigen visar skillnader mellan olika sömnmedel, förklarar Mats Enlund.

En viktig bakgrund till projektet är alltså att det finns övertygande vetenskapliga belägg från såväl djurstudier som studier på humana cell-linjer och patientstudier för att olika anestesimedel påverkar immunsystemet på diametralt olika sätt. Främst handlar det om att balansen mellan pro- och antiinflammatorisk reaktion förskjuts åt olika håll.

– Det stämmer, och detta kan i förlängningen påverka risken för metastasering, dvs. att cancersvulsten sprider sig till andra organ, eller recidiverar – att cancersvulsten återkommer. Det här innebär att sömnmedel för inhalation som exempelvis sevofluran, som har pro-inflammatoriska egenskaper, kan ha en mer ogynnsam effekt än propofol som verkar såväl antiinflammatoriskt och som även har anti-oxidativ effekt.

Inhalationsmedlen är dessutom också genotoxiska har tidigare studier visat, vilket betyder att de påverkar arvsmassan - även det en egenskap som propofol tycks sakna.

Stort projekt

Sammantaget är detta exempel på resultat av studier som nu ska fördjupas i klinisk miljö och inkludera 8 000 patienter under minst tre år och fördelat på ett 10-tal centra.

– Ja, det känns bra att projektet nu har börjat. Vi kommer att fokusera på patienter med cancer i tjocktarm, ändtarm och bröst och ser fram emot arbetet och dess förväntade resultat, avslutar Mats Enlund.