tumblr hit tracking tool

Hur bygger vi de nya patientflödena?

Av Mats Holmström 2013-08-07
Det är inte ekonomi eller organisationsform som gör det bästa för patienten utan det är ren och skär kompetens.

Läkare, sköterska och processingenjör definierar tillsammans den effektivaste processen som utvecklingsmässigt och vetenskapligt är den bästa. Det nya i processbyggandet är att även en ingenjör med process och logistikkompetens knyts till vårdprocesserna - processingenjören.

Vi ska ha den så kallade processingenjören i vårdkedjan (vårdprocessen) tätt underhållen av en förvaltning som i sin tur är uppbackad av de experter som behövs för tillfället. Processingenjören ska erbjuda vårdkedjan sin förmåga att problematisera olika frågeställningar, både flöden och tekniska funktioner.
Om vi ska ha det allra bästa för patienten bör vi dessutom bygga in ett partnerskap med de bästa utrustnings-funktions-leverantörerna. Tillverkarna har bäst kunskap om sin utrustning och hur den används på lämpligaste sätt.

Nu börjar vi se ett system. Processutveckling, funktionsförvaltning, teknisk förvaltning och expertkunskaper.

Patientflödet eller patientprocessen är samma sak. Det är nog alla överens om. Var patientflödet föds och slutar kan vi diskutera i det oändliga. Det vi dock måste acceptera är att patienten har åsikter om detta och vi går också till val med dessa frågor. Om vi sedan kryddar patientflödet med ordet hälsa, blir frågeställningen komplex. Det blir här helt uppenbart att patientflödet eller medborgarflödet startar tidigare än dagens vårdkedjor och slutar betydligt senare. Patienten kommer mer och mer arbeta förebyggande med sin hälsa, som en process. Stöter sedan patienten på sjukdom önskas snabbt tillfrisknande. Här är patienten till och med beredd att välja obehag för att nå sitt tillfrisknande. Det vi tydligt ser här är att patienten är även medborgare och önskar ta del av det som erbjuds i frågor som hälsa och tillfrisknande vid sjukdom. Framtiden kommer troligtvis här kräva motprestation av medborgaren i form av kommunikation och självuppskattningar. Vård på distans är därför skapat för alla medborgare, inte bara för de som bor otillgängligt till för de traditionella vårdkedjorna.

Vård på distans eller som det borde kallas, hälsa på distans eller e-Hälsa är ett nytt område som integrerar hälsa och vård hela vägen hem till medborgaren. Detta område är ett område som den vanliga sjukvården inte fullt ut behärskar. Vård på distans är ett område där det offentliga och det privata möts. Här kommer vi under de närmsta åren att kunna se fantastiska framsteg. Tidningen ni just nu håller i bekräftar mitt påstående. Kom bara ihåg att detta är bara en början.