tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Höga betyg för privata vårdcentraler

Av Mats Holmström 2015-08-08
Av de tio vårdcentraler med högst patientnöjdhet är sju drivna privat. Det visar Sveriges kommuner och landstings senaste nationella patientenkät.

 - Undersökningen visar att de privata vårdcentralerna är uppskattade och att de dessutom finns i alla delar av landet. De begränsningar av företagens möjligheter som nu diskuteras skulle därmed slå mot tiotusentals nöjda patienter över hela landet, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Högre kvalitet

De privat drivna vårdcentralerna får genomgående högre betyg av patienterna än de offentligt drivna mottagningarna, oavsett vilken kvalitetsparameter man tittar på. Skillnaderna är små, men entydiga. Det gäller såväl helhetsintryck som tillgänglighet, bemötande och upplevd nytta av besöket.

 - Istället för att fokusera på driftsformer borde debatten handla om hur vi ytterligare kan höja kvaliteten i vården. Bevisligen finns det mycket erfarenhet och goda exempel som både privata och offentligt drivna vårdcentraler kan ta del av, säger Håkan Tenelius.

Patienterna bedömde

  • Bemötande
  • Känslan av delaktighet
  • Information
  • Tillgänglighet
  • Förtroende
  • Upplevd nytta
  • Viljan att rekommendera vårdcentralen
  • Helhetsintryck
  • I undersökningen ingår 13 av Sveriges 21 län.