tumblr hit tracking tool

Utrustning

Hög prestanda under operation

Av Jonas Ternhem 2014-04-17
FLOW-i ger hög ventilationsprestanda
2010 lanserade Maquet Critical Care anestesimaskinen FLOW-i. Maskinen har en ny unik teknologi som ger möjlighet till mycket hög ventilationsprestanda och minskad förbrukning och utsläpp av narkosgas.

– Vi har fått mycket bra feedback från kunder vad gäller såväl leveranser som utbildning     och service i processen med FLOW-i, utvecklingen har varit jättebra, konstaterar Jonas Ternhem, Nordisk divisionschef för området Critical Care på Maquet Nordic AB, som ingår i Getinge Group.

Unik volymreflektor är grunden

Den nya teknologin i FLOW-i innebär att man istället för det traditionella bag in bottle-systemet använder sig av en volymreflektor. Jonas Ternhem förklarar att volymreflektorn ger FLOW- i en rad unika egenskaper som en kompetent anestesimaskin bör ha.

– Ja, den ger ett konstant gasflöde oberoende av lungans eftergivlighet och luftvägsmotstånd vilket ger leverans av mycket exakta tidalvolymer. Dessutom ett lätt triggat system som ger maximalt gasflöde och snabb stigtid samt förmåga att bibehålla ett konstant och noggrant mottryck i maskinen (PEEP), säger Jonas Ternhem.

Just egenskapen att alltid kunna upprätthålla gasflödet i lungan oavsett lungans eftergivlighet och luftvägsmotstånd under operationerna har varit en bidragande orsak till att flera universitetssjukhus inom thoraxområdet varit de första att börja använda FLOW-i i sin verksamhet.

Ventilationen av patienten under en operation är givetvis väldigt viktig och ju längre operation desto viktigare är det. Tidigare har detta varit ett svårt problem att hantera vid långa och komplicerade operationer, men med vår FLOW-i har detta förbättrats avsevärt.

FLOW- i är en mycket bra investering, dels genom sin funktion men också ekonomiskt, ergonomiskt och miljömässigt, bland annat genom den minskade narkosgasförbrukningen

Ventilation även under kritiska moment

En vanlig situation under operation av svårt lungsjuka patienter är att man tvingats ta in en intensivvårdsventilator i operationssalen istället för en anestesimaskin. Detta för att klara av att ventilera patienten under kritiska moment. Med FLOW-is höga ventilationsprestanda klarar man nu av att ventilera alla typer av svårt sjuka patienter under en operation vilket gör att detta inte längre blir nödvändigt.

– FLOW- i är en mycket bra investering, dels genom sin funktion men också ekonomiskt, ergonomiskt och miljömässigt, bland annat genom den minskade narkosgasförbrukningen. Maskinen finns i tre modeller, varav den höj och sänkbara är den mest önskade av ergonomiska skäl, konstaterar Jonas Ternhem som också berättar att nya funktioner och uppdateringar konstant utvecklas för att möta användarnas behov och önskemål:

Patientsäkerhet och komfort för användaren

– Under våren lanseras en ny unik automatisk funktion i maskinen som hela tiden håller en förinställd procentuell fördelning mellan syrgas, narkosgas och tillförd färskgas under operationen. Man kan därför enkelt och automatiskt ställa in tidsmässigt i förväg hur den procentuella fördelningen mellan gaserna i flödet ska förändras under operationens gång och därmed styra patientens narkosnivå och uppvakningstider via ett slags autopilotsystem, avslutar Jonas Ternhem.