tumblr hit tracking tool

Utrustning

Helhetssyn inom sårbehandling

Av Mats Holmström 2014-02-19
PartnerMed finns på den svenska marknaden sedan 2008
PartnerMed erbjuder medicinska förbrukningsvaror på den svenska marknaden sedan 2008. Ursprunget är att de norska grundarna till moderbolaget PolyMed på 90-talet hittade ett amerikanskt, polymetriskt sårförband, PolyMem, med unika egenskaper som reducerar smärta, inflammation och infektion och som leder till snabbare sårläkning.

– Ja, förbandet PolyMem har definitivt varit tongivande för bolagets utveckling, konstaterar Irene Faager, produktchef på svenska bolaget PartnerMed.

Förutom medicinska förbrukningsvaror inom sårvård erbjuder PartnerMed produkter inom områden som tryckavlastning, urologi, hygien, infektionskontroll och operation. En grundtanke är dock att ha produkter av hög kvalitet och att man skall kunna kombinera de olika produkterna.

– I början gjorde vi allt själva på den svenska marknaden vilket har varit mycket lärorikt men också tufft. PolyMem, som onekligen är vår framgångsrikaste produkt, var till en början inte helt lätt för användarna att ta till sig.

Minimerar risken för infektion

PolyMem är ett aktivt förband som har en unik patenterad teknologi och som innehåller Glycerin, Surfactant F-68 och Superabsorbent. Denna kombination ger förbandet viktiga egenskaper som snabbare sårläkning, smärtreducerande, luktreducerande, kontinuerlig rensning av såret och kontinuerlig fukt till såret. Även inflammationen reduceras och läkningen påskyndas då cirkulationen ökar med 18-20 procent runt såret. Risken för infektion minimeras och smärtan minskar.

Det som vi måste förmedla och som är en viktig aspekt är att man måste ställa sårkostnader för vården i relation till priset på förband

Kunderna är till största delen landsting och privata vårdgivare. Det har gått stadigt uppåt för företaget som i dag levererar till alla landsting utom ett. Kampen är att få positioner i de olika anbuden, men detta betyder inte alltid hela lösningen.

– Nej, eftersom vi också levererar till exempelvis privata rehabkliniker som inte går under landstingens upphandlingar kan problemet uppstå att när patienten efter rehab besöker sin lokala vårdcentral så tillhandahålls inte samma förband där, det kan handla om exempelvis priset, konstaterar Irene Faager.

Just prisfrågan kan försvåra processen på flera sätt. Det anser Åsa Norgren, som nyligen gjort den svenska styrkan sällskap genom att tillträda som marknadschef, efter en gedigen bakgrund i branschen.

– Det som vi måste förmedla och som är en viktig aspekt är att man måste ställa sårkostnader för vården i relation till priset på förband. Det finns pengar att spara för vården om man kan erbjuda patienten ett effektivt sårförband och då spelar en eventuell prisskillnad en väldig liten roll. Man bör se det som pris per behandling istället för pris per förband. Vi har också dokumentation på att PolyMem är kostnadsbesparande, berättar hon.

”Många tittar bara på såret”

Ett privat rehabcenter som arbetat med PartnerMeds produkter sedan start är Rehab Station Stockholm i Solna, som bedriver medicinsk rehabilitering och personlig assistans med specialinriktning på personer med ryggmärgsskador, stroke, multipel skleros, andra neurologiska sjukdomar och ortopediska skador. Madeleine Stenius är Undersköterska och utbildningsansvarig på Rehab Station:

PartnerMed.jpg– Moderna förband är som huden själv idag vilket ger många fördelar. I vår verksamhet använder och testar vi många förband, 2004 började vi exempelvis med PolyMem kompress för att behandla djupa trycksår på sittbensknölarna som är ett vanligt problem hos förlamade personer. Där märkte vi att det hänt saker i rätt riktning med såren på bara tre dagar och den snabba synliga förbättringen gjorde att patienterna lättare följde våra restriktioner när de såg att det gav snabbt resultat. Detta gjorde att kompressen fungerar bra på vårt patientklientel, berättar Madeleine och fortsätter:

– Många tittar bara på såret, medan vi har en helhetssyn. Jag anser att man måste samarbeta med patienten utifrån personens funktion och livsstil för att få rätt hjälpmedel, förflyttningsteknik och toalettrutiner mm. Förband måste anpassas för varje individ och efter vem som lägger om såret, allt detta för att få ett positivt resultat som håller i längden. Att få med sig den drabbade i sårläkningen för att förstå orsak och verkan, ger snabbare resultat.

PolyMem är vid det här laget en stor produkt internationellt sett, och har fått en etablerad postiton inom området sårbehandling.

– Det stämmer. Här i Sverige har vi initialt inriktat oss på sjukhusens samtliga avdelningar med vårt sortiment och de privata klinikerna som vi har ett mycket givande samarbete med. Vi är väldigt glada att vi nu har fått Åsa till oss, vi är nu i början av att kunna börja utveckla erbjudandet till privatpersoner, och apoteksmarknaden är ett av de många områden som vi kommer att kunna öka vår närvaro på framöver, konstaterar Irene Faager.