tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Här är ​Blodcancer-förbundets filmsatsning

Av Joel Olsson 2015-03-15
Under 2014 gjorde Blodcancerförbundet en stor satsning på webbaserad utbildning kring olika former av blodcancer. Med informationsfilmer där flera av landets ledande experter medverkar breddade förbundet sitt informationsmaterial genom en ny och modern kanal.

Över 20 olika utbildningsfilmer producerades och en egen YouTube kanal startades upp. Flera av Sveriges ledande experter inom blodcancer har ställt upp med sin medverkan i filmerna. Satsningen, som är tämligen unik bland patientföreningar, kommer att fortsätta även under 2015.

– Vi har fått ett stort genomslag och många positiva reaktioner av våra medlemmar, vilket känns mycket roligt. Nu kan vi erbjuda viktig information på ett lättillgängligt sätt, säger förbundssekreterare Hasse Sandberg.

Flera av Sveriges ledande experter inom blodcancer har ställt upp med sin medverkan i filmerna

Varje år drabbas omkring 3 700 personer i Sverige av någon form av blodcancer. Både de och deras närstående ställs plötsligt inför en rad frågor som rör bland annat symtom, diagnos och behandling. Populate är Blodcancerförbundets filmbyrå.