tumblr hit tracking tool

Organisation

Gott om vårdjobb

Av Mats Holmström 2014-04-25
Håkan Sörman, VD Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
”Framtidsjobben finns definitivt i välfärden. Möjligheterna att få jobba med vård och omsorg kommer att vara stora i hela landet”, konstaterar SKL:s VD Håkan Sörman angående en ny rapport från SKL som visare att det kommer att behövas cirka 225 000 nya medarbetare i vården och omsorgen fram till 2023.

Enligt SKL finns det mycket arbetsgivarna kan göra både för att påverka storleken på rekryteringsbehovet och möjligheterna att attrahera rätt medarbetare. Utsikterna att få jobb är goda för yrkesgrupper som exempelvis läkare, sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och vårdadministratör. Störst är behovet av undersköterskor i äldreomsorgen.

Rapporten beskriver också vad arbetsgivarna kan göra för att möta rekryteringsutmaningarna. Exempel är att utnyttja tekniken bättre, ta vara på äldre arbetskraft, låta flera få jobba mer och skapa bättre karriärmöjligheter. Det är också avgörande för både kvaliteten i verksamheten och för rekryteringsbehovet att kompetens används rätt, menar man.

– Arbetsgivarna måste hela tiden se över vem som gör vad i vården och omsorgen. Avancerade specialistsjuksköterskor kan frigöra tid för läkare. Logistiker, patientlotsar och kontaktsjuksköterskor i cancervården kan se till att andra yrkesgrupper avlastas, konstaterar Sörman vidare.

Det stora intresset för vården och omsorgen är positivt. Vi måste ta vara på det intresset

Att attrahera nya grupper till jobben är också viktigt då till exempel färre än tio procent av medarbetarna i vården och omsorgen är män. Samtidigt visar en undersökning som Ungdomsbarometern gjort att var tredje ung man kan tänka sig ett jobb i hälso- och sjukvården.

– Det stora intresset för vården och omsorgen är positivt. Vi måste ta vara på det intresset. I år kommer kommuner och landsting att erbjuda över 80 000 unga sommarjobb. Det är bra. Det är viktigt att också satsa på trainee-jobb, extrajobb och praktikplatser samt att marknadsföra jobben på de arenor där unga finns, poängterar Håkan Sörman.