tumblr hit tracking tool

Läkemedel

God täckning av vaccinationer

Av Mats Holmström 2014-03-03
På regional och lokal nivå är det landstingen, regionerna och kommunerna som har ansvar att informera om vacciner till allmänheten
”Det är en lång rad åtgärder som behövs för att upprätthålla ett gott förtroende för vacciner. Allt ifrån en oklanderlig godkännandeprocess till uppföljning av vaccinets positiva och negativa effekter när de används i stora befolkningsgrupper”. Det konstaterar Anne Nilsson, handläggare Vård och Omsorg på SKL.

– Det är också oerhört viktigt att de som drabbas av allvarliga vaccinkomplikationer får det stöd av samhället som de är i behov av och att det bedrivs forskning för att fastställa vad som var upphovet till biverkningen. Utan dessa komponenter finns det risk för att förtroendet för vacciner minskar, menar Anne Nilsson vidare.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling och service och rådgivning för att stödja medlemmarna, dvs. landstigen, regionerna och kommunerna. Medlemmarna informeras regelbundet genom nyhetsbrev, cirkulär och på vår webbplats om händelser och utveckling som påverkar dem, däribland vacciner.

– Via våra olika nätverk av såväl politiker som tjänstemän i landsting, regioner och kommuner kommunicerar vi också om aktuella vaccinfrågor. På regional och lokal nivå är det landstingen, regionerna och kommunerna som har ansvar att informera om vacciner till allmänheten, förklarar Anne Nilsson.

SKL är en stödfunktion för sjukvårdshuvudmännen i deras arbete, bl.a. genom att delta i vaccinupphandlingar. På nationell nivå ligger det i framför allt i Socialstyrelsens, Folkhälsomyndighetens och Läkemedelsverkets respektive uppdrag att informera om vacciner.

Det kan finnas skäl för hälso- och sjukvården att öka sin närvaro i de sociala medierna

Folkhälsomyndighetens sammanställning från december i fjol visade enligt SKL att fler över 65 år vaccinerat sig mot influensa än året innan och att andelen vaccinerade också i viss mån har ökat bland yngre.

– Ja, den rikstäckande statistik som myndigheten tillhandahåller om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn visar också en tillfredsställande vaccinationstäckning. Det finns således goda resultat att värna om och i viss mån även förbättra.

– Myndigheten har också i en nyligen publicerad rapport, Betydelsen av sociala medier för beslut om vaccination, konstaterat att sociala medier används både av dem som är förespråkare och de som är motståndare till vacciner. Enligt rapporten tycks de negativa budskapen få större spridning proportionellt sett jämfört med positivt inställda budskap. Det kan därför finnas skäl för hälso- och sjukvården att öka sin närvaro i de sociala medierna, avslutar Anne Nilsson.