tumblr hit tracking tool

Utrustning

Från förlossning till titthålskirurgi

Av Ulrika Östlund 2014-01-21
Tång som används till att ta tag i tarm och känslig vävnad
Apgar Sverige marknadsför medicintekniska produkter och produkter för undersökning och diagnostik. Bolaget ser just nu en snabb utveckling framförallt inom segmentet titthålskirurgi och energi.

Namnet Apgar kommer från en skala som används vid förlossning och som visar hur många poäng det nyfödda barnet får vad gäller olika funktioner när det är en minut gammalt. Apgar Sverige har funnits i snart 10 år och är en ”avknoppning” från Apgar Danmark som funnits sedan början av 90-talet och där huvudkontor lager och distribution finns.

– Ja, i vår portfölj finns flera tusen artiklar som säljs i hela världen. I Sverige har vi vårt huvudkontor i Gustavsberg där vi idag är tre personer, berättar Janne Linder, produktspecialist och ansvarig för norra Sverige.

I början var det mycket fokus på instrument och tillbehör till förlossningskirurgi för Apgar, vilket också torde förklara namnvalet. Under de senaste åren har dock titthålskirurgin och de allt vanligare operationerna som exempelvis gastric bypass och lap colon tagit över rejält och produkter inom det segmentet har haft bra utveckling.

Uppfyller marknadens krav

– Våra kunder har olika funktioner inom sjukvården. Vi väljer, utifrån vår kunskap och erfarenhet av svensk sjukvård, att arbeta med produkter som håller hög kvalitet och uppfyller vår marknads krav. Men visst stämmer det att titthålskirurgin med tex obesitas-kirurgin har dominerat under 2000-talet och detta märks givetvis också i produktsortimentet, konstaterar Janne Linder.

Ett exempel på en produkt som ökat mycket i försäljning som ett resultat av det ökade antalet gastric bypass- och lap colon-operationer är tarmtången från amerikanska Microline Surgical (foto) som har funnits under flera år i sortimentet men som nu fått en rejält uppsving.

– Det stämmer. Tången används exempelvis för att under operationen ta tag i tarmen och annan känslig vävnad. Den är atraumatisk designad för att för att kunna skydda mot att vävnader skadas under ingreppen och kan användas såväl med engångsspetsar som mergångsspetsar.

Vi har genom åren byggt upp ett väldigt brett sortiment, så vi har lätt att snabbt växla fokus på de områden som växer mest för tillfället

Försäljningen av Apgars produkter sker främst via landstingens upphandlingar men kan också ske på andra sätt, då exempelvis vissa engångsprodukter inte finns med i upphandlingarna. Bolaget hade en stark utveckling under de första fem åren med en planing på senare år då omstruktureringar i företaget gjordes.

På god väg

– Efter omstruktureringar och förändringar i produktsortimentet så ser framtiden ljus ut. Vi var fem personer här i Sverige under de första åren men minimerades under omstruktureringen till två. Nu är vi dock på god väg, har nyligen anställt en tredje person här i Sverige och mer ska det bli, säger Janne Linder.

En anledning till den positiva vändningen är onekligen att området titthålskirurgi fortsatt öka under de senaste åren. Men det finns också andra områden där Apgar kan uträtta mycket på marknaden.

– Absolut. Vi har genom åren byggt upp ett väldigt brett sortiment, så vi har lätt att snabbt växla fokus på de områden som växer mest för tillfället. Något som kommer starkt just nu är till exempel energiinstrument, som används till att dela vävnad och koagulera blodkärl, förklarar Janne Linder och fortsätter:

– Vi arbetar traditionellt med att ständigt ta fram produkter som är innovativa för läkare och numera fokuseras det även mycket mer på säkerhetstänkandet. Vi är konkurrenskraftiga genom att leverera produkter som sätter patienten i fokus.