tumblr hit tracking tool

Utrustning

Framtidens patient är uppkopplad

Av Anders Lennhagen 2013-11-20
PatientPad
Sjukvårdens resurser är hårt ansträngda i dag. Samtidigt ställs allt högre krav på vårdkvalitet och ökad patientnytta.

Med PatientPad erbjuder AMAB en modern lösning för information, kommunikation och underhållning som är enkel att använda av såväl personal som patient. PatientPad är framtagen för att bidra till att göra patientens sjukhusvistelse roligare, bekvämare och tryggare. I förlängningen ska den också bidra till bättre och snabbare vård och ökad effektivitet, samt bli en viktig konkurrensfördel.

– PatientPad erbjuder en öppen plattform som kan utvecklas utifrån sjukhusets, avdelningens eller patientens individuella behov. En plattform som enkelt anpassas lokalt efter hur sjukvården bedrivs och som är lätt att använda, både av personal och av patienter, berättar Anders Lennhagen, utvecklingsansvarig på AMAB, och ger exempel:

Patientanpassat på sjukhuset

– Vi har till exempel under den korta tid som PatientPad har funnits på Huddinge och Danderyd utvecklat och infört nya applikationer i ett nära samarbete med personalen. Det som är roligt är att PatientPad inte bara inriktar sig på att göra patientens vistelse bekvämare utan även hjälper personalen i deras dagliga arbete.

På Karolinska Universitetssjukhusets nya vårdavdelningar i Huddinge är den näst intill hemlika miljön helt utformad efter patienten. Här har alla ett eget enkelrum som ger lugn och ro och möjlighet att själv välja när man vill tända lampan, se på nyheterna, läsa en tidning eller äta. De nya avdelningarna på sjukhuset har totalt 48 enkelrum som alla är utrustade med PatientPad.

Plattformen programmeras lätt utifrån patientens önskemål med information och underhållning som blir tillgänglig på ett ögonblick med en enkel pekning på skärmen. Personalen kan lätt desinficera och nollställa utrustningen i samband med att rummet städas. Skärmen är snabbt igång för en ny patient.

Framtidens sjukvård måste erbjuda individuella möjligheter och vara anpassad utifrån patienten

– För oss är självklart hygienen a och o när det gäller sjukhusutrustning. Att enkelt kunna sprita av hela skärmen varje gång en ny patient ska flytta in är suveränt. Att PatientPad dessutom är helt integrerad med vårt kallelsesignalsystem och sköts av samma leverantör underlättar enormt för oss. Jag önskar verkligen att alla avdelningar fick ha det så här, konstaterar Carina Nilbrink, planerare på avdelningen för lokal- och byggplanering, M 99, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, och fortsätter:

– Framtidens sjukvård måste erbjuda individuella möjligheter och vara anpassad utifrån patienten. Den moderna patienten vill vara uppkopplad och själv bestämma när den ska äta, sova, surfa på nätet eller se på tv. Äldre vill till exempel veta när biblioteket och apoteket är öppna eller kunna titta på nyheterna och hur dagens matsedel ser ut. Att själv välja vilken tidning man vill läsa, är en självklarhet för dagens patient.

Mer tid för det personliga mötet

För personalen innebär PatientPad en avlastning som gör att man får mer tid för det personliga mötet med patienten. I stället för att visa all allmän information om sjukhuset på lösa papper och i tummade broschyrer, kan patienten se den på skärmen. Det här är viktigt både av hygieniska skäl, men också av miljöskäl eftersom en hel del papper kan sparas.

På skärmen kan man också lägga in information om speciella sjukdomar och behandlingar som personalen först går igenom muntligt med patienten. Därefter kan det vara skönt att i lugn och ro få läsa om det på det egna rummet. När det kommer patienter med utländsk härkomst kan PatientPad också fungera som en tolk och även tillhandahålla dagstidningar och radio på en rad olika språk.

– För våra patienter är den stora nyttan med PatientPad att sjukhusvistelsen blir både bekvämare och trevligare. Med bra möjligheter att snabbt och enkelt få tillgång till allt ifrån allmän sjukhusinformation som matsedel, öppettider för apotek, frisör och bibliotek till radio, nyheter, larm, belysning, filmer, tidningar och telefon. Just nu provar vi ut en specialgjord ram så att även synskadade ska kunna använda skärmen.

Att själv kunna bestämma om man vill se en film eller läsa en tidning, mitt på dagen eller mitt på natten, måste för patienten innebära en större frihetskänsla och en sjukhusvistelse som gör att man känner sig sedd, välkommen och delaktig. Något som tillsammans skapar förutsättningar för ökat välbefinnande och förhoppningsvis även ett snabbare tillfrisknande, avslutar Carina Nilbrink.