tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

”Forskningen förankras i den kliniska verkligheten”

Av Titti Ekegren 2013-10-11
Vid Uppsala Berzelii Centre for Neurodiagnostics samverkar drygt 70 forskare från Uppsala universitet, Uppsala Akademiska sjukhus och deltagande företag inom näringslivet med målet att finna bakomliggande orsaker kring Alzheimers sjukdom och kronisk smärta samt att hitta biologiska markörer för säker och tidig diagnos av dessa sjukdomar. Centrumet fungerar också som en plattform för unga forskare att mötas, samarbeta och utvecklas tillsammans.

Uppsala Berzelii Centre, som bildades 2007 och finansieras av VINNOVA och Vetenskapsrådet under 10 år, är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som fokuserar på excellent grundforskning i tätt samarbete med ett tiotal deltagande företag.

Inom temaområdena Alzheimers sjukdom och kronisk smärta arbetar en rad projektledare med sina forskargrupper i olika med varandra integrerade projekt för att med hjälp av tekniker som PLA, MS (Masspektrometri) och PET imaging tidigt kunna diagnostisera och i förlängningen ta fram lösningar för behandling av dessa sjukdomar i samarbete med deltagande företag.

Nära samarbete med industrin

Camilla Svensson (foto), som tog sin doktorsexamen inom området molekylär patologi vid University of California i USA, leder idag en forskningsgrupp vid Karolinska Institutet som undersöker molekylära mekanismer som kan ligga bakom långvarig ledvärk.

Hon är styrelseledamot i Uppsala Berzelii Centre med särskilt uppdrag att som expert bevaka det tematiska området kronisk smärta. Hon har därmed god insikt i de projekt som bedrivs hos Uppsala Berzelii Centre och hur projektledarna arbetar.

– Det stämmer. Från början utbildade jag mig till apotekare i Uppsala men i och med min flytt till USA, där jag arbetade på ett labb med smärtforskning som specialitet, så kom jag in på området kronisk smärta. I min roll hos Uppsala Berzelii Centre fungerar jag till stor del som en länk mellan styrelse, styrgrupp och projektledarna. Inom det tematiska området kronisk smärta finns fem forskargrupper med varsin projektledare, men som givetvis också samarbetar med varandra, förklarar Camilla Svensson.

Uppsala Berzelii Centre forskar i mycket nära samarbete med industrin, vilket Camilla Svensson tycker är en stor fördel. De företag som medverkar i det täta samarbetet är förutom Uppsala Akademiska sjukhus exempelvis tillverkare av diagnostikverktyg och läkemedel.

Projekt med stor potential

– Det är jättebra eftersom det betyder att det alltid går att förankra forskningen i den kliniska verkligheten. Vi har oftast minst ett företag som medverkar i våra olika projekt. Det i sig är inte så ovanligt men däremot tror jag inte att det är vanligt med ett så tätt samarbete som vi har, dvs. att hela processen är reglerad tillsammans med företagen redan från start.

Representanter från företagen är också ofta med på våra möten och de workshops vi anordnar, berättar Camilla Svensson, som också sett stora framsteg inom forskningen vid Uppsala Berzelii Centre:

– Absolut. Det är många projekt igång med stor potential och det täta samarbetet mellan forskarna inom de olika projekten och temaområdena - inte minst med de deltagande företagen - gör också att vi ser ljust på framtiden, konstaterar hon.