tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

För förnyelse och förbättring av sjukvården

Av Mats Holmström 2013-06-27
Genom Idéprovningen och Forum for Health Policy vill Vårdalstiftelsen förbättra svensk sjukvård. Man ger stöd till nytänkande forskning och strategiska samarbeten och det övergripande målet är att förbättra människors hälsa och livsvillkor.

Idéprovningen ska testa idéer som kan förbättra vården och som inte provats tidigare.

- Genom Idéprovningen vill vi få fram det nya och det som ingen tänkt. Vi vill ha fram forskare, gärna unga, oprövade kort. Vid en traditionell utlysning kanske man får fram väldigt fina ansökningar från meriterade forskare, men det behöver inte innebära nytänkande, säger Vårdalstiftelsens VD, Thorbjörn Larsson.

Man har identifierat tre områden där kunskap saknas: barns och ungas hälsa och välbefinnande, åldrandets utmaningar och organisation, politik och styrning i vården.

- Vi har en utlysning som är öppen för alla, en ansökan och en snabb och anonymiserad urvalsprocess. Vi fokuserar i först på innovationsgrad och en bedömargrupp med ämneskunniga, nytänkande personer betygsätter idéerna. Sedan granskar erfarna forskare idéerna för att säkersälla vetenskaplig kvalitet, säger Thorbjörn Larsson.

Enligt Thorbjörn Larsson tar det vanligtvis mycket lång tid för forskningsresultat att få konkret genomslag i vården. Detta ska inte gälla Idéprovningen.

År 2011 startade Vårdalstiftelsen nätverket Forum for Health Policy 2011.

- Det är en blandning mellan ett institut och en think tank. Vi svenskar har inte tidigare haft något som utvärderar sjukvårdssystemets sätt att vara. Säger politikerna att vi går åt ett håll så går vi ditåt. Det finns inte något oberoendeskap, säger Thorbjörn Larsson.

Forum for Health Policy utgör ett forum för beslutsfattare, forskare, politiker och praktiker där de kan diskutera och inspireras vilket kan skapa förutsättningar för väl underbyggda beslut inom svensk vård.

- Det finns ett forskningsområde som heter health policy analysis. Ingen svensk översättning finns. Det handlar om att titta på metanivån inom sjukvård och social omsorg. Här finns nästan inget gjort i Sverige alls. Därför behövs Forum for Health Policy, säger Thorbjörn Larsson.

1994 grundades Vårdalstiftelsen av riksdagen. Det är en oberoende stiftelse som har som syfte att stödja forskning inom vård och omsorg och därigenom förbättra människors hälsa och livsvillkor. Man stödjer nyskapande och forskning och strategiska samarbete. Under åren har man delat ut runt 870 miljoner kronor i forskningsstöd. VD för stiftelsen är Thorbjörn Larsson och Cecilia Schelin Seidegård är dess ordförande.