tumblr hit tracking tool

Livsstil

Föräldrar påverkar när vi blir föräldrar

Av Joel Olsson 2016-03-07
Åldern då vi blir föräldrar och hur många barn vi får påverkas till stor del av omständigheter och händelser som ligger utanför vår kontroll.
Sociala relationer som ligger utanför det vi kan påverka styr när vi blir föräldrar. Detta visar en ny avhandling från Stockholms universitet. Förutom social bakgrund och ursprungsfamiljens påverkan, är unga människor mer benägna att skaffa barn när en förälder dör.

Egenskaper och händelser hos föräldrar påverkar deras barns barnafödande. I Sverige blir mer än 80 procent någon gång föräldrar. För de flesta är det alltså inte en fråga om, utan istället en fråga om när. Enligt avhandlingen påverkar social bakgrund vilken ålder man blir förälder för första gången.

Bättre omständigheter, fler barn

En del kan förklaras av att barn till högutbildade själva läser vidare och därför blir föräldrar senare i livet. Effekten kvarstår dock även om man tar hänsyn till individens egen utbildning. Inverkan av ursprungsfamiljen på ålder vid första barnet och familjens storlek har varit oförändrad de senaste tjugo åren.

– Betydelsen av ursprungsfamilj och uppväxtmiljö för när vi blir föräldrar och hur många barn vi får har inte förändrats. Det finns antaganden om att vi blivit friare med tiden, men 60-talisterna är precis lika påverkade av sin ursprungsfamilj som 40-talisterna, säger Johan Dahlberg, nybliven doktor vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Högre snittålder för förstföderskor

Betydelsen av ursprungsfamilj och social bakgrund är generellt starkare för kvinnor än för män enligt avhandlingen. Kvinnors barnafödande påverkas mer av uppväxtmiljö och sina föräldrars utbildningsnivå än vad mäns gör.

Avhandlingen visar även att föräldrars död påverkar när vi får barn. Den som är yngre än 25 år och förlorar en förälder är markant mer benägen att själv snart få barn. Äldre barnlösa män, men i viss mån även äldre kvinnor, som förlorar en förälder är däremot mindre benägna att bli föräldrar tiden efter förälderns bortgång.

Betydelsen av ursprungsfamilj och uppväxtmiljö för när vi blir föräldrar och hur många barn vi får har inte förändrats

Enligt Johan Dahlberg finns det några huvudsakliga förklaringsmodeller. Den kris en förälders död innebär kan leda till en omvärdering av värden i livet och trigga ett barnafödande. En förälders död skulle också kunna ge en försämring i psykiskt välmående, något som kan påverka allt från möjligheten att finna en lämplig partner till viljan att skaffa barn.

– Åldern då vi blir föräldrar och hur många barn vi får påverkas till stor del av omständigheter och händelser som ligger utanför vår kontroll. Varken ursprungsfamilj, social bakgrund eller förälders död är någonting vi kan påverka, säger Johan Dahlberg.

MS-medicin får grönt ljus för användning under graviditet och amning

Hälsa & sjukvårdTillåten användning vid graviditet och amning. Positivt utlåtande från europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel.... 2019-10-10 0

Foto: Multipel skleros, MS, är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet och den vanligaste icke- traumatiska orsaken till neurogiska funktionsnedsättningar hos unga vuxna.