tumblr hit tracking tool

Klinisk forskning

"Fler kliniska studier behövs"

Av Bo Liu 2014-01-30
Bo Liu, VD S3 Clinical Research Centers i Vällingby
Antalet kliniska prövningar av läkemedel och vaccin har minskat under många år, inte minst i Sverige. Det är ett problem som hotar patientsäkerheten och beredskapen vid bland annat epidemier som svininfluensan, anser Bo Liu, VD S3 Clinical Research Centers i Vällingby.

Innan S3 Clinical Research Centers startade upp i Vällingby Läkarhus 2010, arbetade Bo Liu som biträdande forskningschef på läkemedelsbolaget Wyeth, som sedermera blev uppköpt av Pfizer. På Wyeth handlade det för Bo mestadels om planering och strategi kring kliniska prövningar i de Nordiska länderna samt Baltikum och Ryssland.

– Det stämmer, och efter några år på företaget, kring 2005-2006, började vi fundera över varför det var så pass svårt att genomföra kliniska studier i Sverige och även i övriga Norden. Vi kom fram till att forskning och kliniska studier prioriterades allt mindre på sjukhusen i takt med åtstramningar och personalbrist. Dessutom uppfattades de vara för tidskrävande och dyra, berättar Bo Liu.

Specialiserad klinik

Den svenska regeringen tillsatte en utredning och rapport som kom ut 2009 och visade just på ett drastiskt fallande antal kliniska studier av läkemedel jämfört med tidigare år. Bo bestämde sig för att göra något åt saken och startade strax därefter upp den privata kliniken S3 Clinical Research Centers i Vällingby för att specialisera kliniken på området och jobba brett med kliniska prövningar. Bo Liu är också engagerad i SWECRIN – den svenska delen av Europeiska nätverket kring kliniska studier, ECRIN; det svenska nätverket The Swedish Trial Network och Nordic Trial Alliance (NTA) som just nu under denna vecka håller sitt andra Stakeholder meeting i Clarion Hotel på Arlanda.

Samtidigt som planeringen att starta kliniken pågick 2009 kom även svininfluensan.

– Ja, och detta sammanträffande blev också ett bra exempel på min tes. Jag var vid den tiden också involverad i Kinesiska riksförbundet i Sverige och fick då till uppgift att informera mina landsmän i Sverige om svininfluensan. Då smittskyddsinstitutet beslöt om massvaccinering startade jag ett team för vaccineringen i området, berättar Bo Liu och fortsätter:

På annat håll lyftes aldrig argumentet, det var bråttom och det fanns inget system för att genomföra snabba kliniska prövningar i ett sådant här specifikt fall

Inte testat på barn

– När jag läste informationen om vaccinet (Pandemrix) stod det att man inte skulle vaccinera barn under två år men jag såg också att vaccinet inte var testat på barn överhuvudtaget. Då tog vi hos oss ett snabbt beslut om att bara vaccinera människor över 18 år. På annat håll lyftes aldrig argumentet, det var bråttom och det fanns inget system för att genomföra snabba kliniska prövningar i ett sådant här specifikt fall.

Bo anser att både den mediala och den allmänna bilden av det faktum att cirka 170 personer sedan drabbades av narkolepsi i samband med vaccineringen blev rejält skev. Efterhandsdomen var allmänt att vaccinet var dåligt och att det var ett dåligt beslut att massvaccinera.

– Jag anser att man även skulle ha tagit alternativet i beaktande, dvs. vad som hade hänt om man beslutat att inte massvaccinera. Då hade vi mycket väl kunnat haft ett antal dödsfall istället. Men det som framförallt gör detta till ett bra exempel är att även problemet narkolepsi, som drabbar framförallt unga människor, hade kunnat undvikas om det hade funnits möjlighet till en snabb klinisk prövning av vaccinet i fråga. En sådan insats är omöjlig än idag och mitt mål är att ändra på det, konstaterar Bo Liu.