tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Färre avlidna i COVID19 enligt ny statistik

Av Martin Hagwall 2021-03-23
Få dödsfall hade Coronaviruset som dödsorsak. Dödligheten i COVID19 lägre än vi tidigare trott enligt Amerikas folkhälsomyndighet.

Den Amerikanska folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin statistik över dödsantal kopplade till Coronaviruset. Den nya statistiken visar att bara en mycket liten del av alla de 220 000 dödsfall kopplade till COVID19, defakto hade Coronaviruset som dödsorsak.

Stora mörkertal i statistiken

Så många som 87 000 av patienterna har i själva verket avlidit i lunginflammation och influensa. 17 000 personer avled av kroniska luftvägssjukdomar, 26 000 av livshotande lungskador, 44 000 patienter avled av högt blodtryck, 23 000 dog av hjärtsjukdomar och så många som 28 000 avled i hjärtstillestånd.

Läkare betalas med andra ord för att registrera vanliga dödsfall som Corona-dödsfall

Dessutom är det mer än hälften av alla registrerade Coronadödsfall som redan innan pandemin, led av livshotande sjukdomar som cancer, demens och långtgången njursvikt. Runt 10 000 av dessa var till och med inlagda för palliativ vård med en mycket kort tid kvar att leva.

Läkare kliver fram

Att dödligheten i COVID19 höjts upp till nivåer långt över vad verkligheten visar, menar många läkare har att göra med den nya vårdlagen som röstats igenom i den amerikanska kongressen i mars. Lagen ger sjukhus 20% högre försäkringspremier utbtalda av statens försäkringsbolag Medicare, men bara om dödsorsaken kan kopplas till COVID19. Läkare betalas med andra ord för att registrera vanliga dödsfall som Corona-dödsfall, utan några krav på att faktisk dödsorsak är kopplad till COVID19-viruset.

Efter Folkhälsomyndighetens sensationella rapport kliver nu alltfler läkare fram och varnar för att samhällsnedstängningar och massvaccinationer, blir alltmer svåra att motivera för att bekämpa ett virus som ter sig mer och mer ofarlig för varje dag som går.