tumblr hit tracking tool

Ledarskap

Farmaceuter kräver resurser

Av Mats Holmström 2013-09-18
Organisationen Sveriges Farmaceuter driver sedan länge frågan om lagstadgad rätt till läkemedelsgenomgång. Nu kräver organisationen resurser så att dessa läkemedelsgenomgångar också blir möjliga att genomföra. I ett pressmeddelande hänvisar man till förra veckans SVT-debatt om äldres läkemedelbehandling som aktualiserat frågan ytterligare.

Sveriges Farmaceuter hävdar att samhället lägger mycket begränsade resurser på att minska antalet dödade av läkemedelsrelaterade problem (LRP). Samtidigt anges i den nationella läkemedelsstrategi som regeringen antagit att mellan 6-16% av alla som läggs in på sjukhus gör det på grund av läkemedelsrelaterade problem samt att 3000 personer varje år avlider på grund av LRP.

Läkemedelsrelaterade problem beräknas kosta samhället 10 miljarder kronor per år, enligt organisationen.

Socialstyrelsen har lyssnat på förbundets krav och det finns numera föreskrifter som tydligt anger att patienter 75 år eller äldre med fem eller fler läkemedel ska erbjudas en årlig läkemedelsgenomgång.

– Farmaceuterna kan på ett konstruktivt sätt bidra till att stötta såväl patienter som vården i att förbättra läkemedelsanvändningen. Det är därför oerhört angeläget att resurser för läkemedelsgenomgångar tillsätts. På apotek och äldreboenden kan farmaceuterna upptäcka, dokumentera och, tillsammans med ansvarig förskrivare, i många fall lösa LRP, säger Thony Björk, ordförande i Sveriges Farmaceuter, och fortsätter:

– Apoteken borde vara en självklar del av hälso- och sjukvården, men det finns en risk att dagens finansieringsmodell driver apoteken till en mer kommersiell detaljhandel.

Fakta Sveriges Farmaceuter: Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har drygt 7 100 medlemmar. Organisationens uttalade uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuternas kompetens och stärka farmaceuternas professionella villkor. Sveriges Farmaceuter tillhör Saco.