tumblr hit tracking tool

Utrustning

Fallpreventiva produkter till vården

Av Bo Jakobsen 2013-12-10
Fallpreventiva produkter till vården kommer att växa alltmer i framtiden
Tempwatch i Tyresö erbjuder sjukhus och äldrevården larmprodukter som ska hjälpa till att minska fallproblematiken och de stora kostnader som exempelvis höftfrakturer orsakar vården.

Företaget startades 2011 av Dan Haupt och Bo Jacobsen samt två av hans söner. Bo   med en bakgrund inom elektronik i bagaget och Dan med apoteks- och sjukvårdserfarenhet erbjuder numera en diversifierad produktportfölj med trådlösa applikationer som gemensam nämnare.

Larmmattor för sjukvården har utkristalliserats som en av bolagets intressantaste produkter och också varit framgångsrikast på marknaden sedan starten. Tempwatch kan idag erbjuda larmmattor av olika storlekar och olika uppkopplingsalternativ, både trådbundet och trådlöst.

I en studie från Statens Folkhälsoinstitut uppskattas samhällets kostnader förknippade med fallolyckor bland äldre till ca 14 miljarder kronor

– Ja, vi tror att de fallpreventiva produkterna kommer att växa alltmer i framtiden. Anledningen är de stora besparingar man kan göra. I en studie från Statens Folkhälsoinstitut uppskattas samhällets kostnader förknippade med fallolyckor bland äldre till ca 14 miljarder kronor – fem miljarder i direkta kostnader och ungefär nio miljarder i kostnader för livskvalitetsförsämringar. Lägg därtill att befolkningen blir allt äldre, berättar Dan Haupt och fortsätter:

Tillverkas i Schweiz

– Jag började förstå att det här med larmmattor är viktigt när min faster hamnade på ett äldreboende i Stockholm och hon hade en tunn, sladdrig larmmatta som gled undan och inte låg stadigt på golvet. Snubbelrisken var påtaglig, speciellt om saft eller annan vätska hamnade på mattan. Kort därefter hamnade min svärfar på ett annat äldreboende och upplevde liknande problem. Jag började fundera varför larmmattorna var så små och lätta och varför mattans kanter inte låg plant mot golvet - fanns det inga alternativ?

Så småningom hittade bolaget larmmattan CareMat som tillverkas i Schweiz och används inom sjukvården i bland annat Tyskland, Frankrike och Italien. Tillverkaren i Schweiz är både ISO 9001 och ISO 14001 certifierad och mattan är mycket stabil med avfasade kanter, glider inte samt är lätt att hålla ren. Det finns också trådlösa alternativ och olika storlekar numera.

– Ja, vi tog den till Sverige och idag har vi sålt den till de flesta stora sjukhus i Stockholm och många andra sjukhus i landet. Glädjande nog återkommer de flesta av våra kunder för att köpa fler då man testat larmmattan en period, vilket ju är det bästa betyg vi kan få, konstaterar Dan Haupt.

Höftfrakturer ger enorma kostnader

Bolagets larmprodukter mot sjukvården säljs alltså till sjukhus och äldreboenden, där man genom statistik har konstaterat en förvånansvärt stor andel av alla höftfrakturer, ca 1200 per år, drabbar patienter som redan är inskrivna.

– Det stämmer. Kostnaderna är enorma, både i form av personligt lidande och livskvalitetsförlust. I Läkartidningen år 2006 beräknades t.ex. en höftfraktur kosta samhället minst 200 000 kr. Vi tror att våra produkter kan göra stor nytta, berättar Dan Haupt som också konstaterar att sortimentet med fallpreventiva produkter växer för Tempwatch.

– Vår senaste produkt för sjukvården är en t.ex. en IR-barriär som fästs på sängen. Den demonstrerades nyligen på den fallpreventiva dagen på Danderydssjukhus 20 november. Den fästs vid sängen och tillåter nära kontakt med patienten utan att strålen bryts, men om patienten kliver upp går larmet.