tumblr hit tracking tool

Klinisk forskning

En klinisk läkemedelsprövning inom psykiatri

Av 2013-12-04
Det kan vara svårt att få till det om man arbetar på en vanlig avdelning eller mottagning”, säger Stefan Olsson
Kliniska läkemedelsprövningar inom psykiatrin är tidskrävande och ställer höga krav på bedömning, utvärdering och uppföljning. I två år har Psykiatridivisionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala drivit sin enhet för kliniska läkemedelsprövningar.

Enheten ska planera och genomföra läkemedelsprövningar, men också fungera som stöd för andra verksamhetsområden.

Initiativet till enheten togs av specialistsjukskötaren Stefan Olsson och docent Eva Lindström. Projektet förankrades snabbt hos den dåvarande chefen för Psykiatridivisionen Karin Norlén, hennes ersättare Åsa Hagberg och forsknings- och utbildningsdirektören Sune Larsson som hjälpte till att starta kliniken.

Förbättrar den medicinska behandlingen

”Ett universitetssjukhus tycker jag har ett stort ansvar att vara med och utveckla, förbättra och utvärdera medicinska behandlingar. De kliniska läkemedels studierna inom psykiatrin har vanligtvis utförts av motiverade läkare och sjuksköterskor på mottagningar eller vårdavdelningar och ibland även av privata aktörer.

Någon samordning har sällan skett och det har inte funnits någon central enhet som har haft uppsikt över alla de förfrågningar som kommer in från läkemedelsindustrin. Kontakten har oftast skett mellan en enskild läkare och ett läkemedelsföretag”, berättar Stefan Olsson.

Kliniska läkemedelsprövningar inom psykiatrifältet skiljer sig från studier inom andra områden. För att bedöma symtombilden och förbättringsgraden hos en psykiskt sjuk patient krävs speciella utvärderingsmetoder för att få fram all nödvändig information.

”Just nu driver vi sju olika studier inom två områden – depression och schizofreni. Patienterna får regelbundna återbesök och beroende på hur studien är upplagd och patientens sjukdomsgrad så kan vissa studiebesök ta en hel dag i anspråk, om man inkluderar handhavande av biologiska prover, och inmatning av data. Det kan vara svårt att få till det om man arbetar på en vanlig avdelning eller mottagning”, säger Stefan Olsson.

De kliniska läkemedels studierna inom psykiatrin har vanligtvis utförts av motiverade läkare och sjuksköterskor på mottagningar eller vårdavdelningar och ibland även av privata aktörer.

”När jag gått tillbaka och börjat utvärdera och följa upp patienter som tidigare deltagit i våra studier, ett arbete som ännu inte avslutats, märker jag hur många upplever att de fått en strukturerad form av uppföljning och behandling under studiens gång, ingen har fått återfall som resulterat i sjukvårdsinläggning under tiden de deltagit i studien.”

Intresset från patienter som vill delta i kliniska studier är stort. Och förfrågningarna från läkemedelsföretagen ökar hela tiden.

”Vår förhoppning är att också andra kliniker och enheter kan bedriva studier inom klinisk läkemedelsprövning och att vi kan agera som en stödfunktion. Vi har många års erfarenhet och kan hjälpa till med allt från specifika frågor kring studien i sig till avtalsskrivning och ersättning”, säger Stefan Olsson avslutningsvis.