tumblr hit tracking tool

Kunskap

Det går att rädda diabetesfötter

Av Mats Holmström 2013-12-08
Ulla Hellstrand Tang
I Sverige närmar sig antalet personer med diabetes 400 000. På Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har ortopedtekniska forskare sedan 2008 studerat de fotkomplikationer som kan uppstå vid sjukdomen. Ulla Hellstrand Tang, ortopedingenjör på Sahlgrenska, berättar om utvecklingen.

Göteborgsforskarna genomförde en studie med svenska diabetespatienter som hade en förhöjd risk att utveckla sår under fötterna. Genom studien hävdar forskarna att man med relativt enkla åtgärder som till exempel individuellt utprovade inlägg och skor, fotvård, utbildning samt regelbunden kontroll av fötterna kan förebygga fotsår och på så sätt minska antalet amputationer med mer än 50 procent.

Studien presenterades i februari vid International Conference on Prosthetics & Orthotics i Hyderabad, Indien, Under studiens första tolv månader utvecklade bara 0,9 procent av deltagarna nya fotsår, att jämföra med 3-8 procent som rapporterats från motsvarande diabetesgrupper.

– Från tidigare forskning vet vi att ökad risk för sår finns om nedsatt blodcirkulation i fötterna eller fotdeformiteter, hudpatologier eller tidigare sår eller amputation finns hos patienten, konstaterar Ulla.

Kunskap och åtgärder för att minska antalet sår och amputation är efterfrågat från brukare och vårdgivare. Jag kan bidra med forskningsresultat från det ortopedtekniska forskningsfältet och jag kan visa på enkla åtgärder som ger avsevärd förbättring

Vad har hänt inom frågan sedan studien presenterades?

– I all förebyggande vård gäller att finna personer med ökad risk samt att erbjuda de insatser som har visat sig vara effektiva, nämligen fotvård, lämpliga skor och inlägg, regelbundna kontroller och utbildning till alla inblandade. Hur många personer i Sverige med diabetes som har ökad risk för sår idag vet vi inte riktigt eftersom data saknas om förekomst av neuropati, fotdeformiteter, hudpatologier eller tidigare sår. Det vi däremot vet från tidigare forskning är att minst 50 procent av personer med diabetes har någon typ av nervskada på fötterna. 

Hur fortgår arbetet med denna fråga på Sahlgrenska, och har frågan fått tillräckligt gehör tycker du?

– Kunskap och åtgärder för att minska antalet sår och amputation är efterfrågat från brukare och vårdgivare. Jag kan bidra med forskningsresultat från det ortopedtekniska forskningsfältet och jag kan visa på enkla åtgärder som ger avsevärd förbättring. Förhoppningen är att forskning om prevention av fotsår och amputation engagerar fler ortopedingenjörer, fler sjuksköterskor och fler läkare. Min förhoppning är att forskningsresultaten från Sahlgrenska Akademin ger ett klart fotavtryck som ses i politiska beslut och i konkret handling.

Ett nytt digitalt verktyg för att gradera fotens risk för skador vid diabetes presenterades också under konferensen. Hur pass mycket används det verktyget idag?

– D-Foot är validerat av en expertgrupp sammansatt av ortopedingenjörer, sjukgymnaster och ortopedskomakar i Västragötaland regionen. Under åren 2011-2013 har konsensus skapats av vilka undersökningsmoment som bästa identifierar riskfaktorer som fotfelställningar, hudpatologier, nervskada och förändrat belastningsmönster. Vid den ortopedtekniska försörjningen av inlägg, skor och ortoser är riskgrad och undersökningsfynd grunden för rekommendation av lämpligt hjälpmedel. Innan ett instrument tas i bruk behöver det även testas för reliabilitet.

– I en test-retest studie som planeras att starta 2014 kommer de fyra ortopedtekniska avdelningarna i Västragötaland att medverka i utvärderingen av reliabilitet. För att göra resultatet från forskningen tillgänglig på klinikerna har ett samarbete inletts mellan de ortopedtekniska avdelningarna och regionens IT avdelning för en kommande implementering av D-Foot, berättar Ulla Tang och avslutar:

– Vid den stora konferensen Ortopedteknik 2014,Göteborg, kommer resultat från D-Foot projektet att presenteras. De internationella diabetesfot-konferenserna ser jag som nödvändiga forum att medverka i för att ytterliga finslipa D-Foot verktyget och ge verktyget internationell spridning.