tumblr hit tracking tool

Utrustning

Datoriserad lagring ger patientsäkerhet

Av Lars Haglöf 2014-02-07
Health Tech installerar sina lagringslösningar mestadels på sjukhus och hälsoinrättningar
Health Tech är leverantör av datastyrda lagringslösningar för läkemedel och medicinskt förbrukningsmateriel. Företaget har under de senaste åren levererat sina olika lösningar till en rad olika segment inom hälso- och sjukvården med Norden som bas.

– Norden är den marknad vi satsar på, inte minst med tanke på att de nordiska länderna har liknande förutsättningar på sina vårdinrättningar. Bolaget finns i Norge sedan 2005, i Sverige sedan 2008 och 2011 startade vi också ett eget dotterbolag i Finland, berättar koncernchef Stein Lorentzen-Lund.

Lagringslösningarna installeras mestadels på sjukhus och hälsoinrättningar. Programvaran är inställbar men med möjlighet till specialanpassning till de behov som verksamheterna har. Många andra segment av hälso- och sjukvården som kommuner, ambulans, tandhälsan, behandlingsinrättningar m.fl. är i fullt arbete med att se på och införa utrustningen och systemen.

 I Finland, som är företagets nyaste marknad, har man i samband med den första stora upphandlingen slutit avtal med Tampere Universitetssjukhus som är Finlands näst största sjukhus. Avtalet, som är ett av de största för systemen i Norden, bygger på en försörjningsmodell som omfattar hela sjukhuset. Under 2014 kommer man att installera system för jourapotek och vissa utvalda avdelningar för att under kommande år bygga ut systemet så att det täcker hela Tampere Universitetssjukhus.

Kostnadseffektiva system

I Sverige har Health Tech idag installationer i sju landsting, varav Västra Götaland är det mest omfattande och utvecklade. Detta innebär bland annat att lagringslösningarna finns på regionens  sjukhus. Bolagets grundläggande fokus är att genom datorisering av lagringen i kombination med säkra lagringslösningar göra hanteringen med läkemedel säkrare, enklare och mer kostnadseffektiv.  Detta är en del av verksamheten som tidigare skötts helt manuellt.     

– Det stämmer. Tidigare förvarades läkemedlen i öppna hyllor och risken för felmedicinering var därmed stor, och är fortfarande på många håll. Det här är en post som inte bara kostar mycket utan också är en risk för patientsäkerheten, förklarar Stein Lorentzen-Lund och fortsätter:

Automatiska beställningar

– Med våra lagringslösningar beställer systemet själv med automatik, baserat på beställningspunkter, och systemet är integrerat med sjukhusens beställningssystem. Själva automaterna är också självinstruerande och i samband med uttag loggas allt på patienten, dvs. allt blir bokfört och vi vet vem som hämtat ut medicinen samt till vilken patient.

Man kan också integrera lösningen till journalsystemet vilket innebär att när man loggar in som behörig användare så får man upp samtliga patienter man ansvarar för. Sköterskan kan ta ut hela ordinationen, dvs. till exempel morgondos och eftermiddagsdos eller delar av ordinationen, samt göra justeringar inom ramen för vad som tillåts.

Systemet med automaternas lådor och lagringsfack öppnar sig automatiskt och i rätt ordning när sköterskan trycker på ”plock”. Systemet skriver sedan ut en etikett om vad som genomförts och sköterskan kan också försegla om patienten inte ska ta medicinen på en gång.

Det här garanterar också rätt dos och innebär en stor tidsvinst för sköterskan som därmed får mer tid för patienten. Efter införandet av systemet med automaterna så har kunder kunnat bekräfta att förbrukningen av läkemedel minskat med 10-15%.

Att höja patientsäkerheten samtidigt som arbetsmiljön blir enklare och tryggare är definitivt en intressant investering

Sällanläkemedelsautomater

– Det finns också speciella så kallade ”sällanläkemedelsautomater” som blir som ett jourapotek för hela verksamheten 24/7 enligt samma system. I dessa kan man hantera enstaka burkar med läkemedel som inte behövs så ofta men som är livsviktiga när de behövs. Tidigare fick man i många fall ringa runt och ”låna” eller beställa akut till en stor kostnad.    

På Health Tech upplever man ett stort intresse för lagringslösningarna men det är också någonting som givetvis ställs emot andra investeringsbeslut på sjukhusen.

– Så är det. Men vårdens egna efteranalyser har visat att våra installationer har en pay off-tid på ca. 24 månader, i många fall rör det sig om bara hälften av tiden. Att höja patientsäkerheten samtidigt som arbetsmiljön blir enklare och tryggare är definitivt en intressant investering, säger Stein Lorentzen-Lund.