tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Buller ett folkhälsoproblem

Av Maria Quinn 2017-08-11
Slutsatsen var tydlig – det är önskvärt med en diskussion om förbättrade krav på akustiska parametrar inom rumsakustiken på OP-salar.
I slutet på juni hölls ett föredrag om akustik i Zürich med deltagare från hela världen. Flera presentationer kring ljudmiljöers påverkan på människor framfördes.

De drygt 300 deltagarna från hela världen fick möjlighet att lyssna till flertalet konferenser kring ljudmiljöers påverkan på människor. Ett av talen som stack ut var ett av Carsten Svensson på företaget Ecophon som talade om väggabsorbenter som ett komplement till heltäckande undertak och vilka storlekar, avstånd och konstellationer som lämpar sig bäst, efter omfattande tester.

Svensk studie om öppna kontorsmiljöer

Nils Rage, konceptutvecklare på Ecophon presenterade den senaste svenska studien kring öppna kontorsmiljöer den s.k Sundbybergsstudien som jämför prestation och upplevelse på två olika våningsplan av kontorsarbetare som dem ovetandes får sitt undertak bytt två gånger. Intressanta kurvor som direkt länkar ihop takbyten med personalens ändrade upplevelser.

Arbetet som utförs inne på OP-salen är komplext och kräver god möjlighet att uppfatta både det som sägs och vad som larmar

Föredraget om Sjuksköterskor på operationsavdelningar av Maria Quinn, konceptutvecklareEcophon behandlade en enkätundersökning hos personal på Operationsalar runt om i Sverige. Hennes presentation innehöll ljudfiler från dagliga ljud på OP-salen (för att låta åhörarna verkligen känna stressen och förstå svårigheten med att uppfatta talad kommunikation korrekt i larmet av pip och alarmljud). Maria diskuterad om gällande ljudparametrar i standarder är tillräckliga för att verkligen säkerställa den mest optimala ljudmiljön som går att uppnå i det rummet.

Oroande arbetssituation för sjuksköterskor

Titeln på hennes arbete var ‘How does staff perceive the sound environment in operation theatres and treatment rooms with the present standards and building regulations?’ och den baserades på enkätsvar av 154 sjuksköterskor från olika sjukhus runt om I Sverige. En av bilderna hon visade var ganska talande om hur den verkliga arbetsplatsen inne på en OP-sal kan se ut! Hon frågade publiken om de kunde upptäcka de två personerna på bilden. Kan du hitta dem?

Slutsatsen var tydlig – det är önskvärt med en diskussion om förbättrade krav på akustiska parametrar inom rumsakustiken på OP-salar då enbart efterklangstid inte verkar säkerställa den optimala miljön.

Arbetet som utförs inne på OP-salen är komplext och kräver god möjlighet att uppfatta både det som sägs och vad som larmar. Ljudabsorberande ytor är av största vikt när man bygger och bör vara högt prioriterat i byggprocessen.