tumblr hit tracking tool

Kunskap

Bränder vid jul vanligt i vårdinrättningar

Av Göran Nordin 2013-12-12
När larmet går gäller det att snabbt kunna evakuera
Ett tänt ljus och några adventsstakar i fönstren skänker värme och ger en skön stämning i rummet. De är också en av orsakerna till alla de 100-tals bräder som uppstår på våra vårdinrättningar varje år.

Statistiken visar att vi har nästan två bränder om dagen bland våra vårdinrättningar. Inte helt ovanligt är att utrymningsvägar blockeras på våra sjukhus och på äldreboendena genom nästan ständiga om- och tillbyggnader samt genom att man ställer möbler där det skall ligga fria utrymningsvägar.

Vi utrustar i dagarna över 230 vårdinrättningar och ca 10 000 vårdplatser i Estland

Evakuering kräver rätt utrustning och övning

– Räddningslakan som placeras under madrassen och gör det möjligt för personalen att snabbt evakuera en sängbunden patient till närmaste brandcell eller till nästa våning, borde vara en självklarhet på alla vårdinrättningar, konstaterar Cecilia Hafvenström (foto), utbildningssamordnare på Järven Health Care, och fortsätter:

– Idag har vi ett utbildningskoncept som vi kallar ”1 1 1” där en ur personalen ska kunna evakuera en patient ur rummet på en minut. Det tillsammans med det faktum att våra räddningslakan uppfyller den nya Svenska Standarden SS 876 00 39:2012 har också gjort att vi fått många internationella erkännanden.

– Vi utrustar i dagarna över 230 vårdinrättningar och ca 10 000 vårdplatser i Estland och där ingår också utbildning som en naturlig del, avslutar hon.

Vad säger lagen?

Lagen om skydd mot olyckor säger att ägaren till bostad, eller fastighet, ska hålla med utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand, eller annan olycka, och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand. Enskilda har en skyldighet att försöka begränsa branden. Det gäller både hemma och på din arbetsplats. Det finns ingen gemensam standard för brandskydd på svenska sjukhus, eftersom de inte ses som en gemensam bransch.