tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Blodtrycks-sänkande mot stroke

Av Mats Holmström 2015-01-13
Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för förtida död globalt sett
Enligt forskare vid Uppsala universitet kan blodtryckssänkande behandling förhindra stroke och död hos personer med lätt förhöjt blodtryck och utan tidigare hjärt-/kärlsjukdom. Den nya studien publiceras nu i den ledande tidskriften Annals of Internal Medicine.

Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för förtida död globalt sett. Blodtrycket ökar med åldern. Hälften av alla svenskar har fått högt blodtryck vid pensioneringen och nästan samtliga svenskar som lever till 80-års ålder hinner få högt blodtryck under sin livstid. De flesta, idag ungefär 1 miljon svenskar, har bara ett lätt förhöjt blodtryck med ett systoliskt blodtryck mellan 140 och 159 mm Hg eller ett diastoliskt blodtryck mellan 90 och 99 mm Hg, enligt Uppsala universitet. 

Nyttan av att ta ett blodtryckssänkande läkemedel för personer med lätt förhöjt blodtryck utan tidigare hjärt-/kärlsjukdom har hittills varit osäker. Studien har letts av Johan Sundström, forskningsledare vid Uppsala Clinical Research Center (UCR). Forskarna har undersökt om blodtryckssänkande läkemedel förhindrar hjärt-/kärlsjukdomar och död hos 15 000 personer med endast lätt förhöjt blodtryck och utan tidigare hjärt-/kärlsjukdom, genom att sammanställa data från 13 olika randomiserade behandlingsstudier.

Vår studie visar att blodtryckssänkande behandling kan förhindra stroke och död hos personer med lätt förhöjt blodtryck och utan tidigare hjärt-/kärlsjukdom. Sådan behandling finns idag upptagen på SFAMs lista över ”Onödiga eller skadliga åtgärder i svensk allmänmedicin”

Behandling med blodtryckssänkande läkemedel under fem års tid ledde till en 28 procent minskad risk för stroke, 25 procent minskad risk för hjärt-/kärldöd, och 22 procent minskad risk för död. Den skyddande effekten var stor med tanke på att behandlingen bara sänkte det systoliska trycket med 3.6 mm Hg och det diastoliska med 2.4 mm Hg.

Även effekterna på andra hjärt-/kärlhändelser som hjärtinfarkt och hjärtsvikt var gynnsamma, men här var den statistiska kraften i studien för svag för att ge säkra slutsatser.

– Vår studie visar att blodtryckssänkande behandling kan förhindra stroke och död hos personer med lätt förhöjt blodtryck och utan tidigare hjärt-/kärlsjukdom. Sådan behandling finns idag upptagen på SFAMs (Svensk förening för allmänmedicin) lista över ”Onödiga eller skadliga åtgärder i svensk allmänmedicin”. Studieresultaten ger skäl att ompröva det ställningstagandet, säger Johan Sundström.

Behandlingsnyttan beror enligt forskarna på graden av blodtryckssänkning och patientens underliggande risk för hjärt-/kärlsjukdom. Skattning av patienternas risk för hjärt-/kärlsjukdom kan underlätta prioriteringen av vilka patienter med lätt förhöjt blodtryck som kan erbjudas behandling.