tumblr hit tracking tool

Kunskap

Blodcancerförbundet fortsätter webbsatsning

Av Mats Holmström 2015-06-18
Blodcancerförbundet fortsätter sin stora satsning på webbaserad utbildning kring olika former av blodcancer. Nu släpps filmer om polycytemia vera, PV, en ovanlig form av blodcancer som drabbar omkring 160 personer per år i Sverige.

Det är Peter Johansson, överläkare vid Uddevalla sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset, som tillsammans med sin kollega, läkaren Lina Wide i Uddevalla, ger en genomgripande men lättillgänglig genomgång av PV – en sällsynt och allvarlig form av blodcancer som räknas till de så kallade myeloproliferativa neoplasierna.

Varje år drabbas omkring 3 700 personer i Sverige av någon form av blodcancer. En blodcancerdiagnos innebär att både patienterna själva och deras närstående plötsligt ställs inför en rad frågor som rör bland annat symtom, diagnos och behandling.

Då blodcancerformen PV inte kan botas syftar behandlingen främst till att lindra symtom och minska risken för potentiellt livshotande komplikationer som blodproppar, stroke och hjärtinfarkt.

Vi märker att olika patienter vill ha information på olika nivå

– Tanken bakom filmerna är att erbjuda angelägen information på ett lättillgängligt sätt, säger förbundssekreterare Hasse Sandberg. För oss är det viktigt att hjälpa till att öka kunskapen hos både patienter och anhöriga, och då är det ovärderligt att flera av landets ledande experter ställer upp och bidrar med både specialistkunskap och stort engagemang.

Sedan tidigare finns utbildningsfilmer om fyra diagnoser på Blodcancerförbundets webbplats: Hodgkins lymfom, kronisk myeloisk leukemi – KML, myelom och myelofibros – och fler är planerade.

Hasse Sandberg understryker att de webbaserade utbildningsfilmerna inte är tänkta att ersätta annan typ av information, utan kompletterar det skriftliga material som redan finns.

– Vi märker att olika patienter vill ha information på olika nivå. Just utbildningsfilmerna har blivit väldigt uppskattade, så webben känns som en självklar kanal för fortsatt utbyggnad.