tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Bayer storsatsar inom life science

Av Joel Olsson 2015-03-15
Bayer är nu globalt sett den andra största aktören inom receptfria produkter
Bayer siktar på en kraftig tillväxt inom sin life science- verksamhet de närmsta åren. Målet är att 2017 avsevärt ha ökat försäljningen och marginalerna inom affärsområdet HealthCare.

Tillväxten förväntas ske framför allt inom läkemedelsportföljen – genom de nyligen lanserade receptbelagda läkemedlen samt de receptfria produkterna, som förstärktes genom förra årets uppköp. Inom CropScience, Bayers jordbruksverksamhet, har Bayer för avsikt att växa mer än branschsnittet och ha en branschledande lönsamhet. Det framkom vid ett investerarmöte i Berlin i onsdags.

-Vi har nyligen lanserat fem receptbelagda läkemedel vilket gör att framtiden för vår läkemedelsverksamhet ser mycket ljus ut. De har spelat en viktig roll i att göra oss till en av de snabbast växande företagen inom läkemedelsindustrin, sa Marijn Dekkers, global VD för Bayer.

Försäljningen av dessa fem nylanseringar; hjärt/kärlläkemedlen Xarelto och Adempas, cancerläkemedlen Stivarga och Xofigo samt ögonläkemedlet Eylea, beräknas 2015 att uppgå till 4 miljarder Euro (2014: 2,9 miljarder Euro) och försäljningspotentialen hos dessa läkemedel uppgår till minst 7,5 miljarder Euro.

Förväntningar på tillväxt om 6 procent årligen

Bayer siktar på en tillväxt inom HealthCare på genomsnittligen 6 procent årligen t o m 2017 till över 25 miljarder Euro (2014: 20 miljarder Euro) och att öka rörelseresultatet före engångsposter till mellan 29 och 31 procent (2014: 27,5 procent). Dessa beräkningar är baserade på en växelkurs per den 31 december 2014, med ett värde av US-dollarn på 1.21 mot Euron.

Bayers målsättning är att öka försäljningen av receptbelagda läkemedel med genomsnittligen 7 procent årligen t o m 2017, till mer än 15 miljarder Euro (2014: 12,1 miljarder Euro) med ett rörelseresultat före engångsposter på mellan 32 och 34 procent (2014: 30,7 procent), beroende på framgången hos produkterna på marknaden men också hur produkterna i pipeline framskrider.

I takt med att produkterna i pipeline går framåt kommer investeringarna öka i kliniska studier, förklarade Dekker. Bayer uppskattar att projekten i mellan eller sen fas kommer att göra betydande framsteg de närmsta 12 till 18 månaderna.

-Vi vill öka behandlingsmöjligheterna för patienterna inom terapiområdena kardiologi, hematologi, onkologi och kvinnohälsa, sa Dekkers.

Dekkers förklarade att Bayer planerar att under 2015 spendera mer än 4 miljarder Euro på forskning och utveckling (2014: 3,6 miljarder Euro), och över hälften av detta belopp är öronmärkt för receptbelagda läkemedel.

Inom Consumer Care, den receptfria produktportföljen, uppskattas försäljningen att öka med genomsnittligen 4 procent årligen t o m 2017, till över 10 miljarder Euro (2014: 7,9 miljarder Euro) och avskrivningarna före engångsposter till mellan 24 och 26 percent (2014: 22,5 procent) – till följd av uppköpet av Mercks receptfria produktportfölj. Bayer är nu globalt sett den andra största aktören inom receptfria produkter.

-Även inom jordbruksverksamheten skördar vi framgångar genom våra innovativa produkter. Inom Crop Science är målsättningen att överträffa branschsnittet och öka försäljningen till 2017 till mer än 11 miljarder Euro (2014: 9,5 miljarder Euro) vilket ger en genomsnittlig årlig tillväxt på ungefär 5 procent. Förväntningen är att behålla ett rörelseresultat före engångsposter till en branschledande nivå på 23-25 procent (2014: 24,9 procent), fortsatte Dekkers.

- Nu har vi fullt fokus på att implementera beslutet att renodla vår verksamhet mot life science. Avknoppningen av affärsområdet MaterialScience kommer att vara genomförd den 31 augusti 2015 och vara ett fristående bolag senast i mitten av 2016. Vi kommer att besluta om en börsnotering eller en spin-off under andra hälften av 2015.

- Vi är optimistiska inför framtiden. Vi har de bästa tillväxtmöjlighetena tack vare en oöverträffad expertis inom forskning och utveckling och marknadsföring, en stark pipeline, starka varumärken och stark närvaro inom tillväxtmarknaderna.