tumblr hit tracking tool

Utrustning

”Avlasta vården med laser”

Av Bengt Ettedahl 2013-11-29
Laserterapi används för lite inom vården enligt Treatlite
”Vår vision är att såväl sjukhus, vårdinrättningar som äldrevården ska kunna få möjlighet att nyttja enkla men effektiva terapilasrar i sin behandling. Det skulle minska belastningen på den vårdpersonal som finns”, konstaterar Bengt Ettedahl på företaget Treatlite i Karlskrona.

Grunden till företagets vision är att befolkningen enligt mätningar blir äldre och äldre och att trycket på vården ökar i samma takt. På politisk nivå genomför man ständigt analyser och projekt för att bli mer kostnadseffektiva med befintlig vårdpersonal, men enligt Bengt Ettedal tittar man inte på helhetsbilden.

Används av tandläkare

– Nej, jag tycker inte det. Vår produkt som erbjuder en enkel metod att utföra laserterapi är ett exempel på en resurs som skulle underlätta och avlasta vårdpersonal. Laser är en numera bevisligen effektiv metod att behandla såväl olika typer av smärta som sår och andra hudbesvär, men används nästan inte alls i den traditionella vården. Detta samtidigt som metoden används i stor utsträckning av exempelvis tandläkare, berättar Bengt Ettedahl.

Treatlite grundades 2007 och erbjöd till att börja med en egenutvecklad, handhållen terapilaser med åtta sekunders behandlingstid och som främst riktade sig till enskilda privatpersoner för egenvård och som såldes på nätet. Den användes främst för att behandla huden i ansiktet.

Bengt, som själv är före detta officer, lever med diabetes och har varit ordförande i Diabetesföreningen i Blekinge, köpte upp företaget tillsammans med en partner, Lennart Larsson,  2013, och sedan dess erbjuder man istället en vidareutveckling av produkten, Treatlite Active, med 24 sekunders behandlingstid och med kapacitet att behandla en rad diagnoser.Effektivt vid diabetes

– Ja, och nu riktar vi oss inte längre mot privatmarknaden utan våra kunder/återförsäljare är nu istället terapeuter som använder produkten i sin behandling och även förmedlar den vidare. Vårt mål är dock absolut att den ska användas på såväl sjukhus som vårdinrättningar samt inom äldrevården. Vi tror det skulle göra enorm skillnad, inte minst inom området diabetes som jag brinner extra för, berättar Bengt Ettedahl och fortsätter:

– Jag anser att vårdgivarna idag inte till alla delar har förutsättningar att vårda den stora mängd av patienter som finns inom kategorin diabetiker. Det är en enorm samhällskostnad och inte minst ett enormt lidande som orsakas av till exempel tillståndet diabetesfot, som i många fall resulterar i amputation. Den här typen av komplikationer kan effektivt behandlas med hjälp av terapilaser men dessa behandlingsresurser finns i allmänhet inte disponibla för huvuddelen av vårdgivarna idag.

Det finns goda förutsättningar för vården att förbättra behandlingen av en antal olika diagnoser. Det gäller bara att man tar till sig nya effektiva behandlingsformer

Avlastar äldrevården

Äldreomsorgens vård av patienter på äldreboenden är ett annat område där Bengt är övertygad om att tillgången till laserterapi skulle vara en stor fördel. I dagsläget får patienter med olika smärttillstånd i muskler och leder olika former av värkmediciner.

– Denna behandlingsform medför oftast att medicineringen ger biverkningar. Patienterna måste många gånger transporteras till sjukvårdsinrättningar för vård. Det blir i en ytterligare belastning på den personal som skall vara behjälplig vid transport och vid behandlingen av sårskadan.

Med hjälp av ett antal terapilasrar skulle personalen på ett äldreboende ha helt andra förutsättningar för att göra smärtbehandlingar på plats utan att behöva transportera patienten till sjukhuset, konstaterar Bengt Ettedahl och avslutar:

– Det finns goda förutsättningar för vården att förbättra behandlingen av en antal olika diagnoser. Det gäller bara att man inom vården tar till sig nya effektiva behandlingsformer, vilket vi hoppas kommer att ske inom en snar framtid.