tumblr hit tracking tool

Läkemedel

AstraZeneca presenterar ny studie

Av Joel Olsson 2015-03-15
Den positiva PEGASUS-studien bygger på den tidigare publicerade PLATO-studiens resultat om akut kranskärlssjukdom
Studien visar att långtidsbehandling med BRILINTA/BRILIQUE minskade aterotrombotiska händelser hos patienter med tidigare hjärtinfarkt.

Data från en studie med 21 000 patienter presenterades på den 64:e årliga vetenskapliga kongressen som hålls av American College of Cardiology och publicerades parallellt i New England Journal of Medicine

AstraZeneca meddelar idag de fullständiga resultaten från studien PEGASUS-TIMI 54, en storskalig utfallsstudie som undersökte behandling med BRILINTA/BRILIQUE tabletter® (ticagrelor) samt en låg dos av acetylsalicylsyra (ASA), jämfört med placebo samt en låg dos av ASA, för kronisk sekundärprevention av aterotrombotiska händelser hos patienter med en hjärtinfarkt ett till tre år före studiestart.

Viktiga studieresultat

Båda dosernar på 90 mg och 60 mg ticagrelor tillsammans med ASA, minskade signifikant det primära sammansatta effektmåttet: kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke jämfört med placebo tillsammans med ASA

Som förväntat med en peroral trombocythämmare, och i linje med tidigare studier hos liknande patientpopulationer, visades att studiens primära säkerhetsmått, TIMI större blödning1, var högre för båda doserna av ticagrelor plus ASA, jämfört med placebo plus ASA. Viktigt är att förekomsten av intrakraniella blödningar (blödning innanför skallbenet) och fatala blödningar var låga i antal och lika mellan studiegrupperna och placebo.

Den positiva PEGASUS-studien bygger på den tidigare publicerade PLATO-studiens resultat om akut kranskärlssjukdom

Data om PEGASUS-TIMI 54 studien presenterades under öppningsanförandet på den 64:e årliga vetenskapliga kongressen som hålls av American College of Cardiology och publicerades också parallellt i onlineversionen av New England Journal of Medicine.

Elisabeth Björk, Vice President, Head of Cardiovascular and Metabolic Diseases, Global Medicines Development på AstraZeneca, säger: ”Vi är som företag engagerade i att bygga vidare på vår forskning om hjärtkärlsjukdomar och vi är stolta över att kunna presentera PEGASUS-TIMI 54 studien, AstraZenecas största kliniska studie som har involverat fler än 21 000 patienter över hela världen. Den positiva PEGASUS-studien bygger på den tidigare publicerade PLATO-studiens resultat om akut kranskärlssjukdom och stärker de solida evidens som finns för BRILINTA/BRILIQUE. PEGASUS-TIMI 54 är den första prospektiva studien som utvärderar långvarig dubbel trombocythämmande behandling med BRILINTA/BRILIQUE för högriskpatienter med en tidigare hjärtinfarkt.

- Vi har precis lämnat in registreringsansökningar till European Medicines Agency och US Food and Drug Administration och vi ser fram emot att samarbeta med dessa myndigheter för att få godkännande av en potentiell ny indikation på dessa stora marknader.

Nyligen publicerad forskning visar att en av fem patienter med hjärtinfarkt kommer att drabbas av ytterligare hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död inom tre år efter sin första hjärtinfarkt även om patienterna klarat sig utan en ny händelse de första 12 månaderna2.För patienter där det gått mer än ett år efter hjärtinfarkten är den nuvarande standardbehandlingen enbart ASA. Studien PEGASUS-TIMI 54 var designad för att undersöka effekten av att lägga till ticagrelor i en dos av 60 mg, respektive 90 mg, till ASA vad gällde minskad risk för hjärtkärlrelaterade dödsfall, hjärtinfarkt eller stroke hos patienter som är 50 år eller äldre med en tidigare hjärtinfarkt samt ytterligare en hjärtkärlrelaterad riskfaktor.