tumblr hit tracking tool

Utrustning

”Arbetsflödet har förbättrats”

Av Jonas Ternhem 2014-04-17
Tekniken inom anestesiområdet har utvecklats under de senaste decennierna
På Södertälje Sjukhus moderniserades maskinparken i samband med en gemensam upphandlingsprocess inom anestesifunktionen 2011/2012. I valet av narkosmaskiner föll valet på FLOW-i från Maquet Critical Care .

– Upphandlingen trädde i laga kraft förra vintern och det har varit en trevlig resa, konstaterar Michael Gårdebäck, verksamhetschef anestesienheten på Södertälje Sjukhus, som välkomnar den tekniska utvecklingen som FLOW-i står för.

– Ja, tekniken inom anestesiområdet har utvecklats väldigt mycket överhuvudtaget under de senaste decennierna, precis som preparatsidan. Tidigare var det mycket mer riskfyllt med ventilationsdelen som var svårare att styra och vi tvingades också att söva ner patienten djupare då vi inte kunde styra gastillförseln och den allmänna ventilationen på samma sätt, berättar Michael Gårdebäck och fortsätter:

– Detta behöver inte vara ett problem för unga människor med starka lungor men för äldre och sjuka var detta något som minskade patientsäkerheten.

Våra val av anestesiform för varje enskild patient har inte förändrats men däremot har arbetsflödet förbättrats avsevärt i de fall där vi väljer anestesimaskinen

Anestesimaskinen FLOW-i från Maquet är mycket långt framme vad gäller andningsstyrning, enligt Gårdebäck som också uppskattar användarvänligheten.

– Det är enkelt att lära sig maskinen och vi har mycket bra kontroll på ventilationen av patienterna. Det är också stora miljömässiga fördelar med maskinen i form av mindre gasutsläpp och förbrukning. Dessutom har arbetsergonomin förbättrats avsevärt sedan vi implementerade maskinen.

– Våra val av anestesiform för varje enskild patient har inte förändrats men däremot har arbetsflödet förbättrats avsevärt i de fall där vi väljer anestesimaskinen, säger Michael Gårdebäck.