tumblr hit tracking tool

Utrustning

App för barndiabetes testas på Karolinska

Av Catherine Dowdell 2015-04-27
I ett unikt samarbete på Astrid Lindgrens barnssjukhus tar man upp kampan mot barndiabetes med hjälp av en ny app

Vårdprocessen för svenska barn med insulinberoende diabetes kan komma att bli effektivare om allt vill sig väl med ett nytt test som för stunden pågår i ett samarbete med det medicintekniska företaget Diabetes Tools och InnovationsplatsenKarolinska Universitetssjukhuset.

Ett nytt koncept för Sverige

Resultatet av samarbetet är nytt för Sverige: appar används som en del av vårdprocessen för diabetespatienter. Detta innebär att personalen på barndiabetesenheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, tillsammans med barnen och deras familjer, kan använda appar för att tillförlitligt beräkna insulindoser baserat på data de delar, vilket leder till tidsbesparing, färre fel och ökad trygghet. Den nya appen och webbtjänsten som samarbetet lett fram till heter TriabetesClinic för barn och levereras av Diabetes Tools.

Tillgång till aktuell och korrekt information är en nyckel till framgångsrik behandling av barn med diabetes

Diabetes Tools har tillsammans med Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset arbetat tillsammans för att ersätta ett pappersbaserat arbetsflöde med den nya appen för personalen på avdelningen och den nya TriabetesGo smartphone appen för barn och deras familjer i hemmiljö.

"Tillgång till aktuell och korrekt information är en nyckel till framgångsrik behandling av barn med diabetes. Vår önskan om ett portabelt digitalt system som underlättar patientens delaktighet och egenansvar samt möjliggör för oss att effektivisera vår patient tid, har förverkligats med TriabetesClinic", säger Åsa Wallin, initiavtagare till projektet på Karolinska Universitetssjukhuset och chefsjuksköterska på Barnmedicin 2, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

"Diabetes påverkar familjelivet på så många sätt. Jag är glad över att våra TriabetesClinic appar och webbtjänst kan förenkla vården för insulinberoende barn och samtidigt avlasta sjuksköterskor, läkare, föräldrar och släktingar", säger Diabetes Tools VD Anders Weilandt. "Vårt samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset är ett viktigt steg mot ökad acceptans av mobil distansvård i Sverige."