tumblr hit tracking tool

Näringsliv

Apoteket skär i kostnader

Av Mats Holmström 2013-10-25
För att öka tillgängligheten och skapa en mer effektiv varuhantering ingick vi i oktober ett avtal med Tamro, berättar Ann Carlsson
”Apotekets försäljning minskade under tredje kvartalet främst till följd av förlorade avtal på vårdmarknaden”. Det konstaterar Anna Carlsson (foto), vd i Apoteket, angående Apotekets nyligen släppta delårsrapport juli – december 2013.

Samtidigt som försäljningen minskade, ökade rörelseresultatet tack vare lägre kostnader och högre effektivitet. Det uppgick till 6 miljoner kronor vilket var 16 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år, meddelar Apoteket i ett pressmeddelande.

Under årets tredje kvartal minskade försäljningen med 12 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Minskningen beror till största delen på att Apoteket nu har en lägre marknadsandel på vårdmarknaden och att de befintliga avtalen är mindre omfattande än tidigare.

– Lägre kostnader under kvartalet kompenserade för lägre försäljning och resulterade i högre rörelseresultat. För att öka tillgängligheten och skapa en mer effektiv varuhantering ingick vi i oktober ett avtal med Tamro, berättar Ann Carlsson.